Navigacija

340. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 340.vanredne sednice Saveta održane 31.05.2019.godine

  1. Odluka o utvrđivanju viška prihoda nad rashoda Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu;
  2. Razmatranje i donošenje odluke po zahtevu pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i turizam Planeta d.o.o. Apatin, 25. maja br 1. – Naksi radio Apatin 105,8 za izdavanje saglasnosti na akt o prenosu dozvole;
  3. Donošenje odluke o zahtevu pružaoca medijske usluge radija NVO „Sovice“, ul. Paunova 85/17, Beograd – Radio Dor, br. 05-996/19 od 27.05.2019. godine za upis u Registar medijskih usluga shodno članu 74. stav 1. tačka 2. Zakona o elektronskim medijima;
  4. Razmatranje i odlučivanje po zahtevu pružaoca medijske usluge Medijski centar Klik d.o.o. Zrenjanin, ul. Rade Končara br. 23/12 – Radio Klik FM 105,0 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;
  5. Razmatranje i odlučivanje po zahtevu pružaoca medijske usluge Eparhija šabačka Srpske pravoslavne crkve, Šabac, ul. Miloša Obilića br. 10 - Radio Glas Crkve 98,2 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;
  6. Razmatranje i donošenje odluke po prigovoru Broadcast media group Galaxy d.o.o., Bajina Bašta, Obajgora bb broj Lr 164-656/19-3 od 14.05.2019. godine podnetom na rešenje Saveta Regulatornog tela za elektronske medije br. Lr164-656/19 od 13.03.2019. godine;

Zapisnik sa 340. vanredne sednice

Back to top