Navigacija

219.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 219. redovne sednice Saveta održane 15.09.2020. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 218. redovne sednice Saveta REM-a održane dana 26. juna 2020. godine, usvajanje zapisnika sa 382. vanredne vanredne sednice održane dana 14. jula 2020. godine, zapisnika sa 383. vanredne sednice održane dana 24. jula 2020. godine i zapisnika sa 384. vanredne sednice održane dana 14. jula 2020. godine;
 2. Donošenje odluke u postupku izricanja mera PMU Radio televizija Pančevo d.o.o., Pančevo - TV Pančevo, zbog pojavljivanja funkcionera u okviru označenih predizbornih blokova prikazanih 12. i 18. maja 2020. godine čime je prekršena odredba iz člana 47. stav 1. tačka 5) Zakona o elektronskim medijima;
 3. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Radio televizija Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar - TV Novi Pazar, zbog pojavljivanja funkcionera u okviru označenih predizbornih blokova prikazanih 19. i 20. maja 2020. godine čime je prekršena odredba iz člana 47. stav 1. tačka 5) Zakona o elektronskim medijima;
 4. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Prva televizija d.o.o., Beograd – TV Prva, zbog kršenja člana 27. stav 1 i 3. Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga;
 5. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom elektronskim medijima PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV, u vezi programskog sadržaja emitovanog u emisiji „Bolja Zemlja“ dana 09.08.2020. godine;
 6. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima protiv PMU Pink International Company d.o.o, Beograd - TV Pink, zbog kršenja člana 35. stav 1. Zakona o oglašavanju;
 7. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elktronskim medijima PMU Pink International Company d.o.o, Beograd - TV Pink, zbog kršenja odredbi člana 50. stav 1. Zakona o elektronskim medijima i člana 27. Pravilnika o zaštiti prava maloletnika o oblasti pružanja medijskih usluga u emisiji „Hit tvit“;
 8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU M o.d., Vranje - Televizija Fokus kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 9. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta - TV Prima, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 10. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta - TV Prima kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 11. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Euro Alfa eksport-import d.o.o., Subotica - Naxi City radio 88,3, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 12. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Klik Komerc d.o.o., Gornji Milanovac - TV Info 24 plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 13. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Sunce d.o.o., Aranđelovac – TV Sunce, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 14. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Sunce d.o.o., Aranđelovac - Radio Sunce 100, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 15. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Televizija Šabac d.o.o., Šabac - TV Šabac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 16. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar - RTV Novi Pazar, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 17. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Šumadija d.o.o., Aranđelovac, - RTV Šumadija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 18. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV 5 d.o.o., Užice - Televizija 5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 19. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija plus d.o.o., Kruševac - Televizija plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 20. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Zona plus d.o.o., Niš- TV Zona plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 21. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU M o.d., Vranje - Radio Fokus Plus 101,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 22. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV produkcija i marketing Ub kompani d.o.o., Beograd - Radio Pingvin 107,2, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 23. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Sport radio FM d.o.o., Beograd - Welcome to Fun radio 100,4, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 24. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Zvezda TV d.o.o, Beograd - Zvezda TV kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 25. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Mostnet RTV d.o.o., Prokuplje - Mostnet TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 26. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Delta Televizija d.o.o., Novi Sad – TV Delta, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8)Zakona o elektronskim medijima;
 27. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Most d.o.o., Novi Sad – TV Most, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 28. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Sremska televizija d.o.o., Šid - Sremska TV, zbog nastupanja razloga propisanih u članu 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 29. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Srce d.o.o., Prokuplje - Radio Srce 91,4, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;-
 30. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o programskom sadržaju PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV, u emisiji „Dobro jutro, Srbijo“ dana 16.05.2020. godine u vremenu od 11:00:00 do 12:00:00. i donošenje odluke;
 31. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o programskom sadržaju PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV, zbog prikazivanja priloga u emisiji „Posle ručka“ dana 10.07.2020. godine od 15:29:55 do 17:25:59 časova, 11.07.2020. godine od 04:52:21 do 06:30:52 kao i 12.07.2020. godine od 04:37:18 do 06:15:21. (repriza emisije) i donošenje odluke;
 32. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o programskom sadržaju PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV, o programskom sadržaju Jutarnji program, emisija „Ko jamu Trampu kopa“, 06.6.2020. od 09:10:30. i donošenje odluke;
 33. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu sačinjenoj po prijavi G. M. protiv PMU RTV Pančevo i donošenje odluke;
 34. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o programskom sadržaju PMU Pink international company d.o.o., Beograd - Radio Pink 91,3 dana 30.04. i 01.05.2020. godine kada su emitovani višeminutni slogani sadržaja „“Hej, hej, Đilase! Vrati pare, lopove!“ i donošenje odluke;
 35. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o programskom sadržaju PMU Melos d.o.o., Kraljevo - TV Melos za period od 25.04. do 25.05.2020. godine i donošenje odluke;
 36. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programskog sadržaja PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92, u emisiji „Fokus“ od 25.05, 28.05., i 02.06.2020. godine, i donošenje odluke;
 37. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programskog sadržaja PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92, u emisiji „Vesti“, 02.06.2020. godine, od 23:00:00 do 23:45:00 i donošenje odluke;
 38. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o postupanju PMU TV Studio B po nalogu iz rešenja kojim je izrečena mere opomene u predmetu br. 07-978/20-5;
 39. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za april 2020. godine i donošenje odluke;
 40. Razmatranje zahteva PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink 2 za promenu identifikacionog znaka i donošenje odluke;
 41. Razmatranje zahteva PMU Original film d.o.o., Beograd - Muzzik Radio, za upis u Registar medijskih usluga shodno članu 74. stav 1. tačka 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 42. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Euronews d.o.o., Beograd - Euronews, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 43. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Hype Production d.o.o., Beograd - Hype, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 44. Donošenje odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio - Televizija Srbije“ (RTS) i šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio Televizija Vojvodine“(RTV);
 45. Razmatranje prijave PMU Televizija Istok 1 d.o.o., Beograd - Istok 1 (I1) za promenu vlasničke strukture i donošenje odluke;
 46. Razmatranje zahteva PMU 96 d.o.o., Čačak - Radio 96 97,8, za izdavanje saglasnosti na akt o prenosu dozvole i donošenje odluke;
 47. Razmatranje i donošenje odluke po zahtevu za utvrđivanje visine naknade za pružanje audio-vizuelne medijske usluge Medic Invest d.o.o., Beograd - Zdravlje TV, a u skladu sa Odlukom Saveta Regulatora br. 05-556/20-4 od 27.03.2020. godine;
 48. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Extra;
 49. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink World;
 50. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Plus;
 51. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink 2;
 52. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Fashion;
 53. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Thriller;
 54. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Film;
 55. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Family;
 56. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Movies;
 57. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Premium;
 58. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Action;
 59. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - LOL;
 60. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Comedy;
 61. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Hits 2;
 62. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Pedia;
 63. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - City Play;
 64. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Kuvar;
 65. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Horor;
 66. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Western;
 67. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Classik;
 68. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Style;
 69. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Hits;
 70. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - HA HA;
 71. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Music;
 72. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Bravo Music;
 73. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Music 2;
 74. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Koncert;
 75. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Folk 1;
 76. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Zabava;
 77. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink N Roll;
 78. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Folk 2;
 79. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Soap;
 80. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic;
 81. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic 2;
 82. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic 3;
 83. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic 4;
 84. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic 5;
 85. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic 6;
 86. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic 7;
 87. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Erotic 8;
 88. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Reality;
 89. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Show;
 90. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Romance;
 91. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink 3;
 92. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Serije;
 93. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink World Cinema;
 94. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Sci-Fi& Fantasy;
 95. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Crime&Mystery;
 96. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Super Kids;
 97. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink Kids;
 98. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - Pink;
 99. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radiotelevizija Kolubara Info d.o.o., Lajkovac -Radio Kolubara 96,9 zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 100. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Luna media d.o.o. Užice - Radio Luna 92,0, 103,6, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 101. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Reč Pomoravlja d.o.o., Velika Plana - Radio Plana, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 102. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Svrljig d.o.o., Svrljig - Radio Svrljig 102,9, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 103. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Info centar d.o.o., Tutin - Sandžačka TV Mreža, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 104. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Apatin d.o.o. Apatin - TV Apatin-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 105. Izveštaj o statusu parničnih postupaka pokrenutih po tužbi privrednog društva Mreža 3 d.o.o., Beograd za naknadu štete;
 106. Donošenje Pravilnika o vremenu emitovanja rijalitija „prisilnog okruženja“ u programima pružalaca medijskih usluga;
 107. Razno.

Zapisnik sa 219. redovne sednice

Back to top