Navigacija

222.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 222. redovne sednice Saveta održane 21.12.2020. godine

 1. Usvajanje Zapisnika sa 385. vanredne sednice Saveta održane 30. oktobra 2020. godine, Zapisnika sa 386. vanredne sednice Saveta održane 20. novembra 2020. godine i Zapisnika sa 221. redovne sednice Saveta održane 02. novembra 2020. godine;
 2. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture PMU Baltazar d.o.o., Niš - Karolina lagana i fina 90,5 i donošenje odluke;
 3. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture PMU Bis-komerc d.o.o., Beograd - Radio Bis 97,9 i donošenje odluke;
 4. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture PMU Radio 5 d.o.o., Novi Sad - TDI radio 107,5 i donošenje odluke
 5. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture PMU P Kanal d.o.o., Pirot - TV P Canal i donošenje odluke;
 6. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture PMU Ozon d.o.o., Sremska Mitrovica - Radio Ozon 91,9 i donošenje odluke;
 7. Razmatranje prijave za promenu vlasničke strukture PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 8. Razmatranje prijave za promenu vlasničke strukture PMU Info centar d.o.o., Tutin - Sandžačka TV Mreža i donošenje odluke;
 9. Razmatranje zahteva PMU Informativni press centar opštine Vladičin Han d.o.o., Vladičin Han - Televizija Han (kabal) za pokretanja postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata shodno odredbi člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 10. Razmatranje zahteva PMU Laser Vision d.o.o., Svrljig - TV Laser za pristup drugom multipleksu u alotmentu Tupižnica i donošenje odluke;
 11. Razmatranje predloga o ukidanju Privremenog Rešenje Saveta Regulatornog tela za elektronske medije br. 05-643/16/17-6 od 31. marta 2017. godine o utvrđenju visine naknade za pružanje audio-vizuelne medijske usluge za PMU Informativno javno preduzeće Preševo, Preševo - TV Preševo;
 12. Razmatranje zahteva PMU za umanjenje naknade za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 13. Razmatranje predloga o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio Ema d.o.o., Bujanovac - Radio Ema 88,5, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 11) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 14. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge IDJWorld d.o.o., Beograd - IDJKids, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 15. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Megaton production d.o.o., Beograd - Mega TV, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 16. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge TV Top Sound d.o.o., Beograd - TOP TV, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 17. Razmatranje zahteva PMU Media Advertising d.o.o., Beograd - Radio Jedan za upis u Registra medijskih usluga shodno članu 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 18. Razmatranje zahteva PMU Televizija sporta i zdravlja Sos kanal plus d.o.o., Beograd - Radio Sport za upis u Registar medijskih usluga, shodno članu 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 19. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) za oktobar 2020. godine i donošenje;
 20. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) za novembar 2020. godine i donošenje odluke;
 21. Informacija Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa objavljivanjem izrečene mere PMU Happy TV d.o.o., Beograd (Zemun) – Nacionalna Happy TV;
 22. Informacija Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa objavljivanjem izrečene mere PMU Radiotelevizija Pančevo d.o.o., Pančevo – TV Pančevo;
 23. Informacija Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa objavljivanjem izrečene mere PMU Pink international company d.o.o. Beograd - TV Pink;
 24. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Nulta tačka“ emitovane 26. septembra 2020. godine u programu JMU Radio Televizija Srbije i donošenje odluke;
 25. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa programskim sadržajima emitovanim dana 20. 21. i 22. novembra 2020. godine u programu PMU Istok Company d.o.o., Salaš - TV Istok;
 26. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Mentalno razgibavanje“ emitovane dana 02. novembra 2020. godine u programu TV Nova S i donošenje odluke;
 27. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa programom PMU Klik-Komerc d.o.o., Gornji Milanovac - TV Info 24 plus i donošenje odluke;
 28. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi sa emisijom „Jutro sa Sanjom“ emitovanom 08.oktobra 2020. godine u programu PMU Studio B d.o.o., Beograd - TV Studio B i donošenje odluke;
 29. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o podnošenju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave protiv PMU Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac -TV Kanal 9 i donošenje odluke;
 30. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe i donošenje odluke o podnošenju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave protiv PMU Dijana Stanković PR TV i radio Lav Plus, Užice - TV Lavue-kabal i donošenje odluke;
 31. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak - Televizija Telemark kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 32. Isključivo pravo prenosa najvažnijih događaja i pravo na pristup događajima od velikog interesa za javnost;
 33. Razmataranje prelaznog izveštaja u okviru Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) i davanje mišljenja;
 34. Razmatranje Liste kandidata za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio-Televizija Srbije“ (RTS) od 18.04.2019. godine i donošenje odluke;
 35. Razno;

Zapisnik sa 222. redovne sednice

Back to top