Navigacija

223.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 223. redovne sednice Saveta održane 23.02.2021. godine

 1. Usvajanje Zapisnika Saveta Regulatornog tela za elektronske medije sa 222. redovne sednice održane 21.12.2020. godine, sa 387. vanredne sednice održane 11.01.2021. godine, sa 388. vanredne sednice održane 25.01.2021. godine, sa 389. vanredne sednice održane 04.02.2021. godine, sa 390. vanredne sednice održane 12.02.2021. godine i sa 1. hitne sednice u 2021. godine održane 19.01.2021. godine;
 2. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radiotelevizija BK Telecom d.o.o., Beograd - TV BK (kabal), zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 3. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Informativni press centar opštine Vladičin Han d.o.o., Vladičin Han - Televizija Han (kabal), zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 4. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Ema d.o.o., Bujanovac - Radio Ema 88,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 11) Zakona o elektronskim medijima;
 5. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV u vezi tematskog segmenta emisije "Dobro jutro", emitovanog 17.01.2021. godine;
 6. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV, zbog nepostupanja po odluci Saveta o objavljivanju mere privremene zabrane emitovanja programskog sadržaja za emisiju "Bolja zemlja" u trajanju od 15 dana izrečene na sednici održanoj dana 15.09.2020. godine;
 7. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutom prema PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV, zbog prikazivanja priloga u emisiji "Posle ručka" dana 10.07.2020. godine od 15:29:55 do 17:25:59 časova, 11.07.2020. godine od 04:52:21 do 06:30:52 kao i 12.07.2020. godine od 04:37:18 do 06:15:21. (repriza emisije);
 8. Razgovor sa predstavnicima PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV u vezi Izveštaja o ispunjavanju zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružalaca medijskih usluga za 2019. godinu;
 9. Razmatranje molbe PMU Happy TV TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga nastalog po osnovu neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 10. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutom prema PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV zbog emisije Telemaster emitovane dana 03.02.2021. godine;
 11. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutom prema PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV zbog emisije "Dobro jutro" emitovane dana 10.02.2021. godine (replika oružja);
 12. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi tematskog segmenta emisije "Dobro jutro", emitovanog 30.01.2021. godine u programu PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 13. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutim prema PMU Prva televizija d.o.o., Beograd - Prva;
 14. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutim prema PMU Prva televizija d.o.o., Beograd - Prva u vezi sa emisijama "150 minuta" i "Vesti" emitovanim dana 03.02.2021. godine;
 15. Razgovor sa predstavnicima PMU Prva televizija d.o.o., Beograd - Prva u vezi Izveštaja o ispunjavanju zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružalaca medijskih usluga za 2019. godinu;
 16. Razgovor sa predstavnicima PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 u vezi Izveštaja o ispunjavanju zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružalaca medijskih usluga za 2019. godinu;
 17. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutom prema PMU B92 d.o.o., Beograd - B92 TV zbog emisije Vesti emitovane 03.02.2021. godine u programu PMU;
 18. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Klik-Komerc d.o.o., Gornji Milanovac - TV Info 24 plus zbog emitovanja "Tajne astrologije" i donošenje odluke;
 19. Informacija o odbacivanju krivične prijave oštećene Stanije Dobrojević podnete protiv Golubović Aleksandra Kristijana, a po kojoj je sprovedeno krivično gonjenje protiv osumnjičenog povodom istog događaja na koji se odnosi i krivična prijava Regulatornog tela za elektronske medije podneta Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi;
 20. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutim protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - TV Pink, zbog emitovanja emisije "Zadruga 4" dana 16.09.2020. godine od 22:00:50 časova;
 21. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutim protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - TV Pink, zbog emisije Nacionalni dnevnik emitovane dana 03.02.2021. godine;
 22. Razgovor sa predstavnicima PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - TV Pink u vezi Izveštaja o ispunjavanju zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružalaca medijskih usluga za 2019. godinu;
 23. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutim protiv Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije Beograd - RTS 1 zbog emisije Dnevnik emitovane dana 03.02.2021. godine;
 24. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU UB-kompani d.o.o., Beograd- u prinudnoj likvidaciji - Radio Pingvin 107,2, zbog postojanja razloga iz člana 99. Zakona o elektronskim medijima;
 25. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Tomislav Jevtić pr. snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike Mega Marenovo, Marenovo - Mega Radio 99,9, zbog nastupanja razloga propisanih odredbom člana 99. Zakona o elektronskim medijima
 26. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi programskog sadržaja emitovanog u programu PMU IDJWORLD d.o.o., Beograd - IDJTV dana 24.11.2020. godine (muzički program) i donošenje odluke;
 27. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom "Mentalno razgibavanje" emitovane dana 02.11.2020. godine u programu TV Nova S i donošenje odluke;
 28. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa poštovanjem Dana žalosti od strane PMU Context d.o.o. Grocka - Radio Puls Grocka 88,7 i donošenje odluke;
 29. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) za decembar 2020. godine i donošenje odluke;
 30. Razmatranje zahteva PMU za umanjenje naknade za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 31. Razmatranje prijave za promenu vlasničke strukture podnete od strane PMU Radio televizija Stara Pazova d.o.o., Stara Pazova i donošenje odluke;
 32. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU VTV d.o.o., Subotica i donošenje odluke;
 33. Razmatranje zahteva PMU IBM d.o.o., Kraljevo - Radio Naxi M 102,5 za davanje saglasnosti na akt kojim se prenosi dozvola sprovođenjem statusne promene izdvajanje uz osnivanje i donošenje odluke;
 34. Razmatranje zahteva PMU Marija Milojević-Lazarević pr Agencija za marketing i održavanje Drugačija radio stanica Double MV, Kragujevac za brisanje iz Registara medijskih usluga shodno članu 74. stav 1. tačka 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 35. Razmatranje zahteva Duško Vučetić pr video produkcija Big media - Lokal info za upis u Registar medijskih usluga, shodno članu 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 36. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Desiredream o.d. Lazarevac - 60/10, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 37. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Aleksandar Nikolić pr proizvodnja i emitovanje televizijskog programa Radio Televizija 017 Vranje - Televizija 017, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 38. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Udruženje za informisanje putem elektronskih i prinatanih medija Rom Press, Beograd - TV Info 24, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 39. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture pružaoca medijske usluge Laser Vision d.o.o., Svrljig - TV Laser i donošenje odluke;
 40. Razmatranje zahteva Udruženje za informisanje putem elektronskih i printanih medija Rom Press, Beograd - TV Info 24 za dobijanje saglasnosti za pristup drugom multipleksu u zonama raspodele Ovčar i Cer-Maljen i donošenje odluke;
 41. Razmatranje zahteva PMU Laser Vision d.o.o., Svrljig - TV Laser za promenu identifikacionog znaka i donošenje odluke;
 42. Razmatranje zahteva PMU RTV Sreće d.o.o., Sombor - TV Sreće za promenu identifikacionog znaka i donošenje odluke;
 43. Razmatranje zahteva PMU Radio S d.o.o., Beograd za dopunsko pokrivanje područja Novog Pazara-Šutenovačko brdo 95,5 MHz i donošenje odluke;
 44. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Zona Plus d.o.o., Niš - Zona Plus shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 45. Informacija o dostavljanju Finansijskog izveštaja za period januar-septembar 2020. godine i Plana poslovanja Javne medijske ustanove Radio-televizija Vojvodine za 2021. godinu i Plana poslovanja za 2021. godinu sa prvom izmenom;
 46. Razmatranje Nacrta zakona o Registru administrativnih postupaka i davanje mišljenja;
 47. Informacija o sprovođenju regionalnog projekta "Civilno društvo za dobro upravljanje i anti-korupciju u Jugoistočnoj Evropi";
 48. Razmatranje i donošenje odluke o direktnom otpisu potraživanja od PMU koji su brisani iz registra APR-a i kojima je oduzeta dozvola za pružanje medijskih usluga, sa stanjem na dan 31.12.2020. godine:
 49. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU RTV Pančevo d.o.o., Pančevo - Dunav Televizija i donošenje odluke;
 50. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU GMC Trade d.o.o., Lazarevac - Gem Naxi radio 92,0 i donošenje odluke;
 51. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU 96 d.o.o., Čačak - Radio 96 97,8 i donošenje odluke;
 52. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Radio televizija Kolubara Info d.o.o. , Lajkovac - Radio Kolubara 96,9 i donošenje odluke;
 53. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Eminent d.o.o., Ljubovija - Radio Soko 97,4 i donošenje odluke;
 54. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Radio televizija Strela d.o.o., Veliki Popović - Radio Strela 90,7 i donošenje odluke;
 55. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Radio televizija Šumadija d.o.o., Aranđelovac - Radio Šumadija i donošenje odluke;
 56. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU RTV Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar - RTV Novi Pazar i donošenje odluke;
 57. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU RTV Šumadija d.o.o., Aranđelovac - RTV Šumadija i donošenje odluke;
 58. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Sremska televizija d.o.o., Šid - Sremska TV i donošenje odluke;
 59. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Radio i televizija Bačka Palanka d.o.o. , Bačka Palanka - TV Bap i donošenje odluke;
 60. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Diskos d.o.o., Aleksandrovac - TV Diskos i donošenje odluke;
 61. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Klik komerc d.o.o.,. Gornji Milanovac - TV Info 24 plus-kabal i donošenje odluke;
 62. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Melos d.o.o., Kraljevo - TV Melos i donošenje odluke;
 63. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU PI kanal d.o.o., Pirot - TV PI kanal-kabal i donošenje odluke;
 64. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU TV Pirot d.o.o., Pirot - TV Pirot i i donošenje odluke;
 65. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Televizija Pirot, Pirot – TV Pirot-kabal i donošenje odluke;
 66. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU RTV Strela d.o.o., Veliki Popović - TV Strela-kabal i donošenje odluke;
 67. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU RTV Sunce d.o.o., Aranđelovac - TV Sunce i donošenje odluke;
 68. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Radio - Televizija Šumadija d.o.o., Aranđelovac - TV Šumadija-kabal i donošenje odluke;
 69. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak - Televizija Telemark-kabal i donošenje odluke;
 70. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Radio televizija Vranje d.o.o., Vranje - TV Vranje i donošenje odluke;
 71. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe u vezi neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge od strane PMU Zvezda TV d.o.o, Beograd - Zvezda TV-kabal i donošenje odluke;
 72. Razmatranje molbe PMU Pink International Company d.o.o., Beograd - TV Pink i Radio Pink za reprogram plaćanja naknade za pružanje medijske usluge za 2021. godinu i donošenje odluke;
 73. Razmatranje molbe PMU Pink International Company d.o.o., Beograd za reprogram plaćanja naknade za pružanje medijske usluge - 59 kablovskih PMU - 58 TV i 1 Radio za 2021. godinu i donošenje odluke;
 74. Razmatranje zahteva PMU F kanal d.o.o., Zaječar za promenu vlasničke strukture i donošenje odluke;
 75. Razno.

Zapisnik sa 223. redovne sednice

Back to top