Navigacija

389. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 389. vanredne sednice Saveta održane 04.02.2021. godine

  1. Razmatranje Memoranduma o razumevanju Udruženja građana „Društvo ponosa“ (Beograd Prajd) i Regulatornog tela za elektronske medije i donošenje odluke;  
  2. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Dexy World TV d.o.o. , Beograd - Dexy World TV;
  3. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Toxic television Network d.o.o., Beograd - Toxic Folk; 
  4. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Arena Channels Group d.o.o. , Novi Beograd - Arena Fight;
  5. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU IDJWorld d.o.o., Beograd  – IDJKids;  
  6. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Laser Vision d.o.o., Svrljig - Super D+;
  7. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio Televizija Šabac d.o.o., Šabac - TV Šabac shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima.

Zapisnik sa 389. vanredne sednice

Back to top