Navigacija

407. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 407. vanredne sednice Saveta održane 18.11.2021. godine

 1. Razmatranje zahteva PMU Jasmina Radisavljević pr agencija za emitovanje radio programa Radio Amore, Jagodina – Radio Naxi Amore 107,4 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 2. Razmatranje zahteva PMU Istok Company d.o.o., Salaš - Televizija Istok za produženje dozvole za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 3. Razmatranje zahteva PMU Radio i Televizija Trstenik d.o.o., Trstenik - TV Trstenik za produženje dozvole za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 4. Razmatranje zahteva PMU Radio Stil d.o.o., Kostolac - Radio Stil 90,7 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 5. Razmatranje zahtevu PMU Udruženje RTV BUM018, Niš - Radio Bum 018 99,5 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 6. Razmatranje i odlučivanje o zahtevu PMU Studio d.o.o., Leskovac - TV Studio za proveru podataka navedenih u Privremenom rešenju Saveta Regulatornog tela za elektronske medije KN/177-1265/17/21-1 od 27.04.2021. godine i donošenje odluke;
 7. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Insajder produkcija d.o.o., Beograd - Insajder TV kanal;
 8. Razmatranje zahteva UNA World d.o.o., Beograd – UNA o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 9. Razmatranje zahteva Radio stanica RTV Kučevo d.o.o., Kučevo za upis u Registar medijskih usluga, shodno članu 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 10. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU GMC Trade d.o.o., Lazarevac – TV Gem, shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 11. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU GMC Trade d.o.o., Lazarevac – TV Gem-kabal, kabal, shodno članu 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 12. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU GMC Trade d.o.o., Lazarevac – Gem Naxi radio 92,0, shodno članu 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 13. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU TV Leskovac a.d., Leskovac - TV Leskovac, shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 14. Razmatranje zahteva PMU Društvo za očuvanje kulture i razvoj umetnosti Naisa, Niš – Radio Niš za brisanje iz Registara medijskih usluga, shodno članu 86. stav 3. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 15. Razmatranje prijave PMU Radio Srem d.o.o., Ruma - Radio Srem 102,7 za davanje saglasnosti na planiranu promenu vlasničke strukture i donošenje odluke;
 16. Razmatranje prijave PMU HIFI d.o.o., Beograd za davanje saglasnosti na planiranu promenu vlasničke strukture i donošenje odluke;
 17. Razmatranje prigovora Raše Nedeljkova, Beograd, broj 07-785/20-4 od 26.06.2020. godine, i donošenje odluke;
 18.  Davanje mišljenja na Plan za praćenje i primenu Preporuka Ujedinjenih nacija sa Predlogom zaključka i obrazloženjem;
 19. Informacija o dostavljanju Zapisnika sa sednice UO RTV, Zapisnika sa vansedničnog odlučivanja UO RTV i Izveštaja o radu UO RTV za 2020. godinu;
 20. Izveštaj sa regionalne konferencije regulatornih tela za elektronske medije: „Uloga regulatornih tela u novim medijskim koncepcijama - revidirana Direktiva o audiovizuelnim medijskim uslugama“ (JUFREX 2), održane u periodu 9-10. septembra 2021. godine u Budvi (Crna Gora);
 21. Informacija o 21. plenarnoj sednici Mediteranske mreže regulatornih tela (MNRA) održanoj u Cavtatu od 10. do 12. oktobra 2021. godine;

Zapisnik sa 407. vanredne sednice

Back to top