Navigacija

437. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red sa 437. vanredne sednice održane 15.09.2022. godine

 1. Razmatranje izveštaja Pravne službe o prestanku važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio Ema d.o.o., Beograd – Radio Ema 88,5 shodno odredbi člana 89. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;
 2. Razmatranje zahteva PMU Vinogradina d.o.o., Valjevo – Radio Kula 102,8 o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata, shodno odredbi člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 3. Razmatranje zahteva PMU Play radio d.o.o., Beograd – Play radio za dopunsko pokrivanje područja Sjenica-Radišića brdo 89,9MHz i Surdulica-Crešnja 106,2 MHz i donošenje odluke;
 4. Razmatranje i donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Ritam d.o.o., Vranjska Banja – Radio Ritam i TV Ritam pre isteka vremena na koje je izdata, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 5. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za PMU Zvezda TV d.o.o., Beograd – Zvezda TV kabl i donošenje odluke;
 6. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU TV Apatin d.o.o., Apatin – TV Apatin kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 7. važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Hype Showtime d.o.o., Zaječar – TV Hype 2 kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 8. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – Jeka Muzzik kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 9. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – Muzzik kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 10. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – OK Kanal kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 11. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – R&R Muzzik kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 12. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Alpe System d.o.o., Beograd – Radio Fleš 96,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 13. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Medveđa d.o.o., Medveđa – Radio Medveđa 96,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 14. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Tesla Production d.o.o., Beograd – RTV Tesla kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 15. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Majdanpek d.o.o., Zaječar – T1, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 16. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV-MN Toplica d.o.o., Prokuplje – TV 027 kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 17. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Bujanovac d.o.o., Bujanovac – TV Bujanovac kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 18. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Jefimija d.o.o., Kruševac – TV Jefimija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima.
 19. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Super-Sat Communication d.o.o., Beograd – TV Super Sat kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 20. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – W.W.Muzzik kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 21. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU GSM International d.o.o., Beograd – Turizam + TV kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 22. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Caribrod d.o.o., Dimitrovgrad – TV Caribrod kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima; Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija K23 d.o.o., Subotica – TV K23 kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;

Zapisnik sa 437. vanredne sednice

Back to top