Navigacija

ERGA značajna u transponovanju revidirane Direktive

Grupa evropskih regulatora za audiovizuelne medijske usluge (ERGA) koja okuplja visoke predstavnike nacionalnih nezavisnih regulatornih tela u oblasti audiovizuelnih medijskih usluga održala je dana 20. juna 2019. godine u Bratislavi, 11. sastanak ERGA.

Na sastanku je govorila i Komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo Marija Gabrijela koja je istakla da je transponovanje revidirane Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama najbitniji zadatak Evropske komisije, a u tom svetlu je izuzetno bitan značaj i uloga ERGA.

Komesarka se posebno osvrnula na temu dezinformacija i uloge žene u medijima, a pored navedenih tema prisutni članovi ERGA su razmatrali i aktuelne teme koje donosi revidirana Direktiva AVSM poput udela evropskih dela i platformi za deljenje sadržaja.

Na sastanku su predstavljene ovogodišnje aktivnosti u radu podgrupa ERGA. Tom prilikom istaknut je princip transparentnosti rada ERGA kao i nacionalnih regulatora, a posebno je naglašena potreba za većom nezavisnošću regulatora u skladu sa novim rešenjima revidirane Direktive.

U okviru radnih grupa ERGA doneta su dva zaključka koji su se odnosili na budućnost ERGA i monitoring primene Kodeksa o dezinformacijama (Code of Practice on disinformation) u smislu praćenja rada platformi tokom nedavno održanih izbora za Evropski parlament.

Regulatorno telo za elektronske medije prisustvuje radu ERGA u svojstvu posmatrača.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/671/Erga_Bratislava_2019__2_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/671/Erga_Bratislava_2019__1_.jpg
Back to top