Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV Prva

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 05.juna 2019.godine, podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prve televizije d.o.o. Beograd, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom PRVA učinio 361 prekršaj Zakona o oglašavanju u mesecu aprila 2019.godine.

Back to top