Navigacija

Utvrđena lista podnosilaca prijava na Javni konkurs čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 11. juna 2019. godine, utvrdio je Listu podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa, čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku.

Back to top