Navigacija

Odluke sa 221. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na svojoj 221. redovnoj sednici dana 02. novembra 2020. godine usvojio je Završni izveštaj o nadzoru pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje za republičke, pokrajinske i lokalne izbore 2020. godine.

Takođe, na istoj sednici Savet Regulatora nije usvojio Nacrt Pravilnika o vremenu prikazivanja rijalitija prinudnog okruženja u programima pružalaca medijskih usluga. Usvojeni su i izveštaji o nepravilnostima u oglašavanju za maj, avgust i septembar 2020. godine. Ovom prilikom pokrenuti su postupci za izricanje mera protiv pružalaca medijskih usluga TV Prva i Hepi TV. Takođe, Savet je doneo odluku da se od nadležnih državnih organa zatraži utvrđivanje činjeničnog stanja iz njihovih nadležnosti, a u vezi sa radom i poslovanjem TV N1.

Back to top