Navigacija

Program javne rasprave o nacrtu Pravilnika o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica

Na osnovu članova 38. i 40. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/2014, 6/16 – drugi zakon i 129/21) Regulatorno telo za elektronske medije utvrđuje:

Program javne rasprave o nacrtu Pravilnika o hitnom obaveštavanju javnosti nestanku maloletnog lica

  1. U postupku pripreme opštih akata koji se neposredno odnose na pružaoce medijskih usluga Regulatorno telo za elektronske medije sprovodi javnu raspravu o nacrtu Pravilnika o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica (u daljem tekstu: Nacrt opšteg akata).
  2. Javna rasprava o Nacrtu opšteg akta sprovodi se u periodu od 27. jula do 11. avgusta 2023. godine.
  3. Učesnici u javnoj raspravi mogu biti sva zainteresovana lica.
  4. Javna rasprava o Nacrtu opšteg akata u formi okruglog stola održaće se u Beogradu 10. avgusta 2023. godine, zgrada Doma Sindikata, Trg Nikole Pašića broj 5, IV sprat, Velika sala Regulatornog tela za elektronske medije u 11 časova.
  5. Tekst Nacrta opšteg akta biće postavljen 27. jula 2023. godine na sajtu Regulatornog tela za elektronske medije www.rem.rs i na portalu e-Uprava.
  6. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Regulatornom telu za elektronske medije na e-mail: javna.rasprava@rem.rs ili poštom na adresu Regulatorno telo za elektronske medije, 11103 Beograd, Trg Nikole Pašića broj 5.
  7. Nakon završetka javne rasprave Regulatorno telo za elektronske medije analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu opšteg akata.
  8. Konačan tekst Nacrta opšteg akata biće objavljen 16. avgusta 2023. godine.

Nacrt Pravilnika o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica

Izveštaj sa javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica

Predlog Pravilnika o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica

 

Back to top