Navigacija

Registar medijskih usluga

Tip pružaoca Broj dozvole Naziv pružaoca medijske usluge ▲
Kabl/Sat/IPTV K35-2

TV Plana

Informativno preduzeće REČ POMORAVLJA d.o.o. Velika Plana

Terestrijalni 16/2006
Dozvola prestala da važi

TV Plus

Holding kompanija INTERSPEED a.d. Beograd

Na zahtev IZ-0032

TV Plus (katalog emisija)

Društvo sa ograničenom odgovornošću ADD PRODUCTION, Kruševac

Terestrijalni 163/2008
Dozvola prestala da važi

TV Podrinje

Akcionarsko društvo RADIO TV PODRINJE, Loznica

Terestrijalni 443/2010-4

TV Podrinje

RADIO TV PODRINJE d.o.o. Loznice

Kabl/Sat/IPTV K248-1

TV Podrinje

RADIO TV PODRINJE d.o.o. Loznice

Terestrijalni 122/2008-9

TV Požega

TELEVIZIJA POŽEGA d.o.o., Požega

Kabl/Sat/IPTV K79-6

TV Požega

TELEVIZIJA POŽEGA d.o.o., Požega

Terestrijalni 480/2011-4

TV Preševo

RADIO TELEVIZIJA PREŠEVO d.o.o., Preševo

Terestrijalni 161/2008-9

TV Priboj

INFORMATIVNI CENTAR d.o.o., Priboj

Kabl/Sat/IPTV K347--1

TV Priboj

INFORMATIVNI CENTAR d.o.o., Priboj

Kabl/Sat/IPTV K220-2

TV Prima

Radio televizija PRIMA INTERNACIONAL d.o.o., Bajina Bašta

Terestrijalni 160/2008-5

TV Prima

Radio televizija PRIMA INTERNACIONAL d.o.o., Bajina Bašta

Terestrijalni 449/2010
Dozvola prestala da važi

TV Protokol K-1

PROTOKOL K-1 d.o.o. Leskovac

Kabl/Sat/IPTV K151
Dozvola prestala da važi

TV Protokol K-1

PROTOKOL K-1 d.o.o. Leskovac

Internet I-0008

TV Puls mladih

Udruženje JEDNAKE ŠANSE, Bela Palanka

Kabl/Sat/IPTV K239-1

TV Ras

Društvo za informisanje i komunikacije INFO RAS d.o.o. Beograd

Kabl/Sat/IPTV K31-1

TV Rača

Saša Miljojković pr proizvodnja i distribucija televizijskog programa KTV STUDIO Rača, Rača

Kabl/Sat/IPTV K10-2

TV Resava

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge JABLANOVIĆ CO d.o.o. Plažane

Terestrijalni 450/2010-4
Dozvola prestala da važi

TV Ritam

Privredno društvo RITAM d.o.o. Vranjska Banja

Kabl/Sat/IPTV K80-2

TV Ritam

Privredno društvo RITAM d.o.o. Vranjska Banja

Kabl/Sat/IPTV K81
Dozvola prestala da važi

TV S

TELEVIZIJA S d.o.o. Beograd

Terestrijalni 409/2009
Dozvola prestala da važi

TV S

TELEVIZIJA S d.o.o. Beograd

Kabl/Sat/IPTV K367

TV Saga

Preduzeće MAG PLUS d.o.o. Obrenovac

Kabl/Sat/IPTV K82-3

TV Santos

SANTOS-COMERCE društvo sa ograničenom odgovornošću za radio-televizijske aktivnosti, uvoz-izvoz i usluge marketinga, Zrenjanin

Back to top