Navigation

Archive of news and press releases


Personnel of the Turkish regulator visit the REM

Personnel of the Turkish regulator visit the REM

Personnel of the Radio and Television Supreme Council of Türkiye (RTÜK) have begun a five-day visit to the Regulatory Authority for Electronic Media (REM), with the aim of exchanging knowledge and technologies in the regulation and supervision of the operation of media service providers.

The first media literacy training held at the REM

The first media literacy training held at the REM

The Regulatory Authority for Electronic Media held the first media literacy training for preschool teachers in cooperation with the Council of Europe Office in Belgrade on 09/10/2023, as part of the second consecutive Media Literacy Open Days.

REM presents a media literacy survey at the BRAF

REM presents a media literacy survey at the BRAF

The Regulatory Authority for Electronic Media presented data from the latest survey on preschoolers' media literacy at a workshop on disinformation and media literacy, which was held as part of the 10th meeting of the Black Sea Regulatory Authority Forum (BRAF) in Antalya, Türkiye. 

Complaints rejected

Complaints rejected

Savet Republičke radiodifuzne agencije, odbio je na današnjoj sednici , prigovore Društva za radio i televizijske aktivnosti „Kopernikus cable network“ d.o.o. iz Niša i „Nove .rs Television“ d.o.o. iz Beograda izjavljene na rešenje Saveta od 9. avgusta 2013.godine kojim su odbijene njihove prijave na Javnom konkursu za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog programa na području cele Republike.

Warning pronounced to TV Pink

Savet Republičke radiodifuzne agencije je 7. avgusta 2013. godine izrekao meru upozorenja TV Pink. Rešenje o izricanju mere upozorenja možete preuzeti ovde.

 Notification for broadcasters with issued licence for cable distribution

Notification for broadcasters with issued licence for cable distribution

U skladu sa odredbama Zakona o radiodifuziji, Zakona o javnom informisanju i Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji potrebno je da emiteri koji imaju dozvolu za kablovsko emitovanje programa dostave Republičkoj radiodifuznoj agenciji popunjen obrazac sa osnovnim podacima o televiziji. Preuzmite obrazac na ovom linku

Announcement regarding SOS channel lawsuit

Republička radiodifuzna agencija je iz medija saznala za presudu Privrednog suda u Beogradu donetoj u postupku po tužbi SOS kanala i takav ishod je za Agenciju potpuno neočekivan. RRA će, s obzirom da presudu do sada nije dobila, ukoliko navodi iz štampe budu tačni, nakon analize same presude svakako uložiti žalbu.

RRA od početka ovog postupka smatra da ne može biti odgovorna za tehničke karakteristike i eventualnu neispravnost bilo kog kanala ili frekvencije jer je to van njenih zakonskih ovlašćenja.

RRA ima zakonsku obavezu da svaku radiofrekvenciju koja se nalazi u Planu raspodele frekvencija dodeli putem javnog konkursa, a o tome koje se frekvencije nalaze u pomenutom dokumentu odlučuje Ministarstvo nadležno za oblast telekomunikacija uz učešće RATEL-a. Nakon izdavanja dozvola RRA ima nadležnosti u praćenju programa emitera, a nema ovlašćenja kao ni tehničke kapacitete da vrši kontrolu tehničkih parametara i eventualno učestvuje u otklanjanju štetnih smetnji ili koordiniše mađunarodni radiodifuzni spektar.

 Licence for K5 network not assigned

Licence for K5 network not assigned

Savet Republičke radiodifuzne agencije na današnjoj sednici nije dodelio dozvolu za emitovanje televizijskog programa za područje Republike Srbije - mreža K5. Nijedna od dve televizije (TV Nova.rs i TV Kopernikus Svet plus 3) koje su imale potpunu i blagovremenu dokumentaciju, a učestvovale su na javnom konkursu nisu dobile potreban broj glasova članova Saveta.

Issued licences for regional and local areas

Na osnovu Javnog konkursa za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja, Savet Republičke radiodifuzne agencije je na sednici utvrdio listu lica kojima je izdata dozvola za emitovanje programa.

Candidate suggested for RTS Programme Board

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je odluku da predloži dr Nebojšu Kuzmanovića, doktora književnih nauka za kandidata za člana Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije, kojeg bira Narodna skupština Republike Srbije.

Draft Law on Electronic Media and Draft Law on Public Service Broadcaster

Ministarstvo kulture i informisanja na svom sajtu postavilo je Nacrt zakona o elektronskim medijima i Nacrt zakona o javnim medijskim servisima, koje možete preuzeti na navedenom linku:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/aktuelnosti/nacrti-zakona-o-elektronskim-medijima--i-zakona-o-javnim-medijskim-servisima

Warning pronounced to TV Pink, decision on K5 on Friday

Warning pronounced to TV Pink, decision on K5 on Friday

Savet RRA izrekao je danas meru upozorenja emiteru TV Pink zbog kršenja Zakona o radiodifuziji, Zakona o javnom informisanju i Kodeksa o ponašanju emitera i obavezao emitera da prestane svako dalje kršenje ovih propisa kao i vođenje kampanje protiv bilo kog pojedinaca ili organizacije. Savet zahteva i da televizija Pink ne koristi uvredljiv ton u odnosu na bilo koga, da poštuje načela profesionalizma i dostojanstva ličnosti.
Savet očekuje da kompanija Pink u svojim programima, kako terestrijalnim, tako i kablovskim, dosledno sprovodi odredbu Kodeksa o ponašanju emitera koja definiše obavezu emitera da se stara da lično uverenje i mišljenje urednika i novinara ne smeju da diskriminatorno utiču na izbor teme i način njenog predstavljanja.
Savet RRA je danas zaključio raspravu o tački dnevnog reda u okviru koje je predviđeno donošenje odluke o izdavanju dozvole za emitovanje televizijskog programa za zonu servisa – cela Republika, mreža K5. Savet će glasanje o ovoj tački dnevnog reda obaviti u nastavku sednice koji će biti održan u petak 9. avgusta 2013. godine.

Announcement regarding the disposal of Council meeting

Zbog nepredviđenog odsustva nekoliko članova, predsednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije je odložio, danas najavljenu, sednicu smatrajući da važnu odluku o korišćenju nacionalne televizijske frekvencije, treba usvojiti u punom sastavu.

Sound volume during TV signal reception

Due to a large number of complaints of citizens concerning inappropriate sound volume in TV signal reception, the Republic Broadcasting Agency sent a request to the Republic Agency for Electronic Communications (RATEL) to measure the sound volume of broadcasters with national coverage and those in the territory of Belgrade.
Back to top