Navigacija

Dragana Kajtezović 07-2076/19-20-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 26. februara 2020.godine obajvuljuje Rešenje o odbacivanju prijave Br: 07-2076/19-20-3 Dragana Kajtezović, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 12. marta 2020.godine.

Back to top