Navigacija

119. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 119. redovnoj sednici održanoj 31. maja 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • Da se raspiše javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio programa za lokalna područja, radiodifuzna oblast 5, okvirna željena zona pokrivanja – područje opštine Veliki Popović s tim da se isti objavi zajedno sa drugim javnim konkursom koji bude raspisala RRA;
  • Da se raspiše javni poziv za predlaganje kandidata za jednog člana Programskog odbora  Radiodifuzne ustanove Srbije i isti da se objavi u dnevnom listu "Politika" i na sajtu Agencije.
Back to top