Навигација

119. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 119. редовној седници одржаној 31. маја 2013. године донео је следеће одлуке:

  • Да се распише јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 5, оквирна жељена зона покривања – подручје општине Велики Поповић с тим да се исти објави заједно са другим јавним конкурсом који буде расписала РРА;
  • Да се распише јавни позив за предлагање кандидата за једног члана Програмског одбора  Радиодифузне установе Србије и исти да се објави у дневном листу "Политика" и на сајту Агенције.
Back to top