Navigacija

126. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 126. redovnoj sednici održanoj 13. septembra 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • Odbijen je prigovor Društva za radio i televizijske aktivnosti „KOPERNIKUS CABLE NETWORK“ D.O.O. iz Niša, ul. Cara Dušana 45 – TV K::CN Svet plus 3 izjavljenom na rešenje Saveta Republičke radiodifuzne agencije NK 2863/13 od 9. avgusta 2013. godine, kao neosnovan.
  • Odbijen je prigovor „Nova.rs Television“ d.o.o. iz Beograda, ul Pančevački put 36v – TV Nova.rs izjavljenom na rešenje Saveta Republičke radiodifuzne agencije NK 2863/13 od 9. avgusta 2013. godine, kao neosnovan.
  • Odbijena je predstavka Nenada Stankovića iz Beograda u vezi sa sadržajem emitera Preduzeće u društvenoj svojini za komunalne delatnosti „Drugi –oktobar“, ul. Stevana Nemanje 26, Vršac- TV IN Oktobar, shodno članu 14. Zakona o radiodifuziji, kao neosnovan.
  • Odbijena je predstavka „Ringier Axel Springer” d.o.o  iz Beograda, koga zastupa Andrej Prekajski advokat,  u vezi sa sadržajem emitera emiteru Pink International Company d.o.o iz Beograda, ul. Neznanog junaka broj 1 - TV Pink,  kao neosnovan.
  • Data je saglasnost emiteru Akcionarsko društvo „Timočka televizija i radio“ d.o.o iz Zaječara, ul. Ljube Nešića br. 38 – TIMOČKI RADIO za promenu identifikacionog znaka u novi identifikacioni znak „BEST RADIO“.
  • Odbijen je zahtev emitera Javno informativnog preduzeća „Radio Bap“ za proizvodnju i emitovanje radio i TV programa, Bačka Palanka – Radio Bap imaoca dozvole za emitovanje radio programa br. 377-1/2008-1 i Javnog preduzeća za radio televizijsku delatnost „Televizija Bačka Palanka“, Bačka Palanka – TV Bap, imaoca dozvole za emitovanje televizijskog programa br. 415/2009-1, za statusnu promenu privrednog društva.
Back to top