Навигација

126. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 126. редовној седници одржаној 13. септембра 2013. године донео је следеће одлуке:

  • Одбиjeн је приговор Друштва за радио и телевизијске активности „KOPERNIKUS CABLE NETWORK“ Д.О.О. из Ниша, ул. Цара Душана 45 – TV K::CN Svet plus 3 изјављеном на решење Савета Републичке радиодифузне агенције НК 2863/13 од 9. августа 2013. године, као неоснован.
  • Одбијен је приговор „Nova.rs Television“ д.о.о. из Београда, ул Панчевачки пут 36в – TV Nova.rs изјављеном на решење Савета Републичке радиодифузне агенције НК 2863/13 од 9. августа 2013. године, као неоснован.
  • Одбијена је представка Ненада Станковића из Београда у вези са садржајем емитера Предузеће у друштвеној својини за комуналне делатности „Други –октобар“, ул. Стевана Немање 26, Вршац- ТВ ИН Октобар, сходно члану 14. Закона о радиодифузији, као неоснован.
  • Одбијена је представка „Ringier Axel Springer” d.o.o  из Београда, кога заступа Андреј Прекајски адвокат,  у вези са садржајем емитера емитеру Pink International Company d.o.o из Београда, ул. Незнаног јунака број 1 - ТВ Пинк,  као неоснован.
  • Дата је сагласност емитеру Акционарско друштво „Тимочка телевизија и радио“ д.о.о из Зајечара, ул. Љубе Нешића бр. 38 – ТИМОЧКИ РАДИО за промену идентификационог знака у нови идентификациони знак „BEST RADIO“.
  • Одбијен је захтев емитера Јавно информативног предузећа „Радио Бап“ за производњу и емитовање радио и ТВ програма, Бачка Паланка – Радио Бап имаоца дозволе за емитовање радио програма бр. 377-1/2008-1 и Јавног предузећа за радио телевизијску делатност „Телевизија Бачка Паланка“, Бачка Паланка – ТВ Бап, имаоца дозволе за емитовање телевизијског програма бр. 415/2009-1, за статусну промену привредног друштва.
Back to top