Navigacija

129. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 129. redovnoj sednici održanoj 29. oktobra 2013. doneo je sledeće:

• Data je saglasnost na promenu pravne forme Agencije za marketing, emitovanje i produkciju radio i TV programa „Media-press“ Dane Stanojčić preduzetnik Vrnjačka Banja iz Vrnjačke Banje, ul. Moravska 29 – KULT RADIO iz pravne forme preduzetnika u društvo sa ograničenom odgovornošću;
• Doneta je se odluka o raspisivanju Javnog konkursa za emitovanje televizijskog i radio programa na regionalnom i lokalnom nivou.

Back to top