Navigacija

333. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu o rasporedu kanala u ponudi operatora elektronske komunikacione mreže „Serbia Broadband - srpske kablovske mreže“ d.o.o. Beograd - SBB, a u vezi poštovanja Obavezujućih kriterijuma za bliže utvrđivanje logičke numeracije kanala i donošenje odluke;
2. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka  pružaoca medijske usluge RTV M d.o.o. Knjaževac, ul.Miloša Obilića br. 6, Knjaževac - Radio M 55 94,5;
3. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge ,,TV Jedinstvo Media Team” d.o.o. Novi Pazar, Avnoj-a D, sprat 2, stan 7, poštanski fah 11, Novi Pazar - TV Jedinstvo;

Zapisnik sa 333. vanredne sednice

Back to top