Навигација

333. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред:

1. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу о распореду канала у понуди оператора електронске комуникационе мреже „Serbia Broadband - srpske kablovske mreže“ д.о.о. Београд - СББ, а у вези поштовања Обавезујућих критеријума за ближе утврђивање логичке нумерације канала и доношење одлуке;
2. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену идентификационог знака  пружаоца медијске услуге РТВ М д.о.о. Књажевац, ул.Милоша Обилића бр. 6, Књажевац - Радио М 55 94,5;
3. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге ,,TV Jedinstvo Media Team” д.о.о. Нови Пазар, Авној-а Д, спрат 2, стан 7, поштански фах 11, Нови Пазар - ТВ Јединство;

Записник са 333. ванредне седнице

Back to top