Navigacija

334. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red:

1. Saopštenje povodom teksta „Savet REM-a ignorisao nalaze svojih službi da opravda kampanje Pinka i Studija B“ objavljenog na internet portalu www.cins.rs;
2. Donošenje odluke o izmeni plana nabavki za 2019.godinu u okviru nabavki na koje se zakon ne primenjuje;
3. Razmatranje i donošenje odluke po zahtevu pružaoca medijske usluge Društva sa ograničenom odgovornošću Radio Srem iz Sremske Mitrovice, ul. Stari Šor br. 37 - Radio Srem 102,7 za izdavanje saglasnosti na akt o prenosu dozvole;
4. Donošenje odluke o oduzimanju dozvole za pružanje medijske usluge br. K411 od 26.12.2018.godine za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva TV Channels Production d.o.o., Beograd, ul. Svetog Nikole br. 51, Beograd - STARTV, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskim medijima;
5. Donošenje odluke o oduzimanju dozvole za pružanje medijske usluge br. K413 od 26.12.2018.godine za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva TV Channels Production d.o.o., Beograd, ul. Svetog Nikole br. 51, Beograd - STARPLUSTV, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskim medijima;
6. Donošenje odluke o oduzimanju dozvole za pružanje medijske usluge br. K412 od 26.12.2018.godine za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva TV Channels Production d.o.o., Beograd, ul. Svetog Nikole br. 51, Beograd- SUPERSTARTV, shodno članu 89. stav 1. tačka 1. Zakona o elektronskim medijima;
7. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd, ul. Visokog Stevana br. 38 - StarTV, br. 05-594/19 od 05.02.2019. godine, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
8. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd, ul. Visokog Stevana br. 38 - Star TV Plus, br. 05-593/19 od 05.04.2019. godine, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
9. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd, ul. Visokog Stevana br. 38 - Super Star TV, br. 05-595/19 od 05.02.2019. godine, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
10. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K409: „MCBoxs“ d.o.o. iz Novog Sada, Bulevar Mihajla Pupina 6 - Music Box LALA TV;
11. Informacija sa Osme sednice međuvladinog Mešovitog odbora Republike Srbije i Republike Hrvatske za nacionalne manjine održane 12.03.2019-13.03.2019.godine u Zagrebu i Pakracu;

Zapisnik sa 334. vanredne sednice

Back to top