Навигација

334. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред:

1. Саопштење поводом текста „Савет РЕМ-а игнорисао налазе својих служби да оправда кампање Пинка и Студија Б“ објављеног на интернет порталу www.cins.rs;
2. Доношење одлуке о измени плана набавки за 2019.годину у оквиру набавки на које се закон не примењује;
3. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу Радио Срем из Сремске Митровице, ул. Стари Шор бр. 37 - Радио Срем 102,7 за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;
4. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K411 од 26.12.2018.године за пружање медијске услуге издате на основу захтева TV Channels Production d.o.o., Beograd, ул. Светог Николе бр. 51, Београд - STARTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;
5. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K413 од 26.12.2018.године за пружање медијске услуге издате на основу захтева TV Channels Production d.o.o., Beograd, ул. Светог Николе бр. 51, Београд - STARPLUSTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;
6. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K412 од 26.12.2018.године за пружање медијске услуге издате на основу захтева TV Channels Production d.o.o., Beograd, ул. Светог Николе бр. 51, Београд- SUPERSTARTV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;
7. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd, ул. Високог Стевана бр. 38 - StarTV, бр. 05-594/19 од 05.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
8. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd, ул. Високог Стевана бр. 38 - Star TV Plus, бр. 05-593/19 од 05.04.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd, ул. Високог Стевана бр. 38 - Super Star TV, бр. 05-595/19 од 05.02.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К409: „MCBoxs“ д.о.о. из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 6 - Music Box LALA TV;
11. Информација са Oсме седнице међувладиног Мешовитог одбора Републике Србије и Републике Хрватске за националне мањине одржане 12.03.2019-13.03.2019.године у Загребу и Пакрацу;

Записник са 334. ванредне седнице

Back to top