Navigacija

215. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 215. redovne sednice Saveta održane 12.03.2020. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 214. redovne sednice saveta REM-a održane dana 2. marta 2020. godine, zapisnika sa 372. vanredne sednice saveta REM-a održane dana 25. februara 2020. godine i 373. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 27. februara 2020. godine;
 2. Razmatranje Izveštaja o nadzoru nad radom pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje za republičke, pokrajinske i lokalne izbore 2020. godine za period 4.-9. marta 2020 godine (Statistika preizbornog programa -Prvi presek);
 3. Donošenje odluke Saveta Regulatora o sadržini odgovora na zahteve narodnog poslanika Aleksandra Markovića za obaveštenje i objašnjenje, koji je izneo na sednicama Narodne skupštine Republike Srbije 18. i 25. februara 2020. godine, u skladu sa članom 287. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine RS;
 4. Razmatranje Izveštaja o broju nepravilnosti u vezi sa zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za februar 2020.godine i donošenje odluke;
 5. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.S. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 6. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.K. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 7. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 8. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi G.I. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 9. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink
 10. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi T.M. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 11. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi V.L. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 12. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Š.V. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 13. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D.A. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 14. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D.B. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink
 15. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.M. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 16. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.M. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 17. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.S. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 18. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi K. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 19. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi L.J. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 20. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.B. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 21. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.Dž. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 22. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Z.I. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 23. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi G.I. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 24. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi RC protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 25. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi B.N. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 26. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi H.M. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 27. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi H.Đ. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 28. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi J.U.M. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 29. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi K.J. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 30. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi K.I protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 31. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi L.L. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 32. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Lj.T. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 33. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.T. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 34. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi T. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 35. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.N. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 36. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.K. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 37. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi B. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 38. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D.Č. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 39. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi E.V. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 40. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi I.K. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 41. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi L. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink d;
 42. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.C. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 43. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.K. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 44. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.K. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 45. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.A. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 46. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.K. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 47. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.K. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 48. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi E.M. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 49. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi H.G. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 50. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi K.K. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 51. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi L.B. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 52. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.F. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 53. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.M. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 54. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.P. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink
 55. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi R.D. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 56. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.A. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 57. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.T. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 58. razmatranje i donošenje odluke po prijavi T.M. protiv PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink;
 59. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Radio Ljubovija d.o.o. Ljubovija – Radio Ljubovija pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima.
 60. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Radio Novosti d.o.o. Beograd – Radio Novosti pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 61. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Play radio d.o.o. Beograd – Radio Play pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima.
 62. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge Privredno društvo Beta radio d.o.o., Beograd – Radio AS FM Beograd 107,9;
 63. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture pružaoca medijske usluge Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje TV programa televizija, Leskovac a.d., Leskovac – TV Leskovac;
 64. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Radio i televizija Trstenik d.o.o. Trstenik – TV Trstenik:
 65. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd – Arena Sport 1;
 66. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Pomoravski glasnik d.o.o. Niš – RTP;
 67. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Klik- Komerc d.o.o. Gornji Milanovac – TV Info 24 Plus ;
 68. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Radiodifuzno društvo Radiotelevizija AS d.o.o. Šabac – TV AS;
 69. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge NS-AS d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge Novi Sad – Radio AS FM;
 70. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Radio Televizija Vranje d.o.o. Vranje – TV Vranje;
 71. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Radiodifuzno preduzeće Studio B d.o.o. Beograd – Radio Studio B;
 72. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Miloš Stošić PR Agencija za marketing Skay Media team Vranje – TV Skay ;
 73. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Informativni centar d.o.o. Priboj – TV Priboj;
 74. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink International company d.o.o. Beograd – Radio Pink;
 75. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti Mostnet RTV d.o.o. Prokuplje – Mostnet;
 76. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Radio Televizija Četiri S d.o.o. Bojnik – TV 4S;
 77. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd – Arena Sport;
 78. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Privatno preduzeće za proizvodnju promet i usluge Bukovača Company d.o.o. Nova Varoš – TV Zlatar;
 79. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Preduzeće za emitovanje televizijskog programa Televizija GM Plus Cable d.o.o. Gornji Milanovac – TV GM Plus
 80. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Novosadska TV d.o.o. Novi Sad – VTV;
 81. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Arena Esports Production d.o.o. Beograd – Arena Esports;
 82. Razmatranje molbe Saveza gluvih i nagluvih Srbije i donošenje odluke
 83. Informacija Kriznog štaba za vanredne situacije o obaveštenjima državnih organa o korona virusu
 84. Razno

Zapisnik sa 215. redovne sednice

Back to top