Навигација

215. редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 215. редовне седнице Савета одржане 12.03.2020. године

 1. Усвајање записника са 214. редовне седнице савета РЕМ-а одржане дана 2. марта 2020. године, записника са 372. ванредне седнице савета РЕМ-а одржане дана 25. фебруара 2020. године и 373. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 27. фебруара 2020. године;
 2. Разматрање Извештаја о надзору над радом пружалаца медијских услуга током предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе 2020. године за период 4.-9. марта 2020 године (Статистика преизборног програма -Први пресек);
 3. Доношење одлуке Савета Регулатора о садржини одговора на захтевe народног посланика Александра Марковића за обавештење и објашњење, који је изнео на седницама Народне скупштине Републике Србије 18. и 25. фебруара 2020. године, у складу са чланом 287. став 4. Пословника Народне скупштине РС;
 4. Разматрање Извештаја о броју неправилности у вези са законом о оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за фебруар 2020.године и доношење одлуке;
 5. Разматрање и доношење одлуке по пријави А.С. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 6. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.К. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 7. Разматрање и доношење одлуке по пријави М. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 8. Разматрање и доношење одлуке по пријави Г.И. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 9. Разматрање и доношење одлуке по пријави М. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк
 10. Разматрање и доношење одлуке по пријави Т.М. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 11. Разматрање и доношење одлуке по пријави В.Л. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 12. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ш.В. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 13. Разматрање и доношење одлуке по пријави Д.А. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 14. Разматрање и доношење одлуке по пријави Д.Б. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк
 15. Разматрање и доношење одлуке по пријави M.M. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 16. Разматрање и доношење одлуке по пријави С.М. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 17. Разматрање и доношење одлуке по пријави С.С. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 18. Разматрање и доношење одлуке по пријави К. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 19. Разматрање и доношење одлуке по пријави Л.Ј. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 20. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.Б. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 21. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.Џ. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 22. Разматрање и доношење одлуке по пријави З.И. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 23. Разматрање и доношење одлуке по пријави Г.И. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 24. Разматрање и доношење одлуке по пријави РЦ против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 25. Разматрање и доношење одлуке по пријави Б.Н. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 26. Разматрање и доношење одлуке по пријави Х.М. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 27. Разматрање и доношење одлуке по пријави Х.Ђ. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 28. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ј.У.М. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 29. Разматрање и доношење одлуке по пријави К.Ј. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 30. Разматрање и доношење одлуке по пријави К.И против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 31. Разматрање и доношење одлуке по пријави Л.Л. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Љ.Т. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 33. Разматрање и доношење одлуке по пријави С.Т. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 34. Разматрање и доношење одлуке по пријави Т. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 35. Разматрање и доношење одлуке по пријави А.Н. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 36. Разматрање и доношење одлуке по пријави А.К. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 37. Разматрање и доношење одлуке по пријави Б. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 38. Разматрање и доношење одлуке по пријави Д.Ч. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 39. Разматрање и доношење одлуке по пријави E.В. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 40. Разматрање и доношење одлуке по пријави И.К. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 41. Разматрање и доношење одлуке по пријави Л. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк д;
 42. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.Ц. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 43. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.К. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 44. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.К. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 45. Разматрање и доношење одлуке по пријави С.А. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 46. Разматрање и доношење одлуке по пријави А.К. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 47. Разматрање и доношење одлуке по пријави А.К. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 48. Разматрање и доношење одлуке по пријави Е.М. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 49. Разматрање и доношење одлуке по пријави Х.Г. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 50. Разматрање и доношење одлуке по пријави К.К. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 51. Разматрање и доношење одлуке по пријави Л.Б. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 52. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.Ф. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 53. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.М. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 54. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.П. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк
 55. Rазматрање и доношење одлуке по пријави Р.Д. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 56. Разматрање и доношење одлуке по пријави С.А. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 57. Разматрање и доношење одлуке по пријави С.Т. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 58. разматрање и доношење одлуке по пријави Т.М. против ПМУ Pink Internaтional Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк;
 59. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радио Љубовија д.o.o. Љубовија – Радио Љубовија пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
 60. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радио Новости д.o.o. Београд – Радио Новости пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 61. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Play radio д.о.о. Београд – Radio Play пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
 62. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Привредно друштво Бета радио д.о.о., Београд – Радио АС ФМ Београд 107,9;
 63. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Привредно друштво за производњу и емитовање ТВ програма телевизија, Лесковац а.д., Лесковац – ТВ Лесковац;
 64. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радио и телевизија Трстеник д.о.о. Трстеник – ТВ Трстеник:
 65. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Друштво за телекомуникације HD-WIN д.о.о. Београд – Арена Спорт 1;
 66. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Поморавски гласник д.о.о. Ниш – РТП;
 67. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Предузеће за производњу, промет и услуге Клик- Комерц д.о.о. Горњи Милановац – ТВ Инфо 24 Плус ;
 68. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радиодифузно друштво Радиотелевизија АС д.о.о. Шабац – ТВ АС;
 69. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге NS-AS д.о.о. производња, трговина и услуге Нови Сад – Радио АС ФМ;
 70. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Врање д.о.о. Врање – ТВ Врање;
 71. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радиодифузно предузеће Студио Б д.о.о. Београд – Радио Студио Б;
 72. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг Skay Media team Врање – TV Skay ;
 73. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Информативни центар д.о.о. Прибој – ТВ Прибој;
 74. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink International company д.о.о. Београд – Радио Пинк;
 75. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности Mостнет РТВ д.о.о. Прокупље – Мостнет;
 76. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Четири С д.о.о. Бојник – ТВ 4С;
 77. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Друштво за телекомуникације HD-WIN д.о.о. Београд – Арена Спорт;
 78. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Приватно предузеће за производњу промет и услуге Bukovača Company д.о.о. Нова Варош – ТВ Златар;
 79. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Предузеће за емитовање телевизијског програма Televizija GM Plus Cable д.о.о. Горњи Милановац – TV GM Plus
 80. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – ВТВ;
 81. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Arena Esports Production д.о.о. Београд – Arena Esports;
 82. Разматрање молбе Савеза глувих и наглувих Србије и доношење одлуке
 83. Информација Кризног штаба за ванредне ситуације о обавештењима државних органа о корона вирусу
 84. Разно

Записник са 215. редовне седнице

Back to top