Navigacija

Usvojeni godišnji izveštaji o ispunjavanju zakonskih programskih obaveza JMU RTS, RTV i komercijalnih pružalaca medijskih usluga sa nacionalnim pokrivanjem

Na sednici održanoj dana 14. marta 2018. godine, Savet Regulatornog tela za elektronske medije usvojio je godišnje izveštaje o ispunjavanju zakonskih i programskih obaveza dve javne medijske ustanove Javne Medijske ustanove Radio-televizija Srbije i Javne Medijske ustanove Radio-televizija Vojvodine, kao i komercijalnih TV pružaoca medijskih usluga sa nacionalnom pokrivenošću, za period od 01. januara do 31. decembra 2017. godine

Back to top