Навигација

Регистар медијских услуга

* Претраживаће се само терестијални пружаоци услуга
Тип пружаоцаБрој дозволе ↓ Назив пружаоца медијске услуге
Кабл/Сат/ИПТВК36-престала да важи

ТВ Смедерево

РТВ СМЕДЕРЕВО доо, Смедерево

Кабл/Сат/ИПТВК38-престала да важи

TV Red 9

RADIO TELEVIZIJA RED 9 доо, Суботица

Кабл/Сат/ИПТВК39-престала да важи

МТС

МТС МОЈА ТВ СТАНИЦА доо, Нови Београд

Кабл/Сат/ИПТВК40-престала да важи

Info TV Cnesa

Образовно културна установа CNESA, Кањижа

Кабл/Сат/ИПТВК4-1

Ultra

TV KANAL ULTRA доо, Београд

Ultra
Кабл/Сат/ИПТВК41-престала да важи

Инфо канал Бачки Петровац

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, Бачки Петровац

Кабл/Сат/ИПТВК43-престала да важи

MHC телевизија

MHC доо, Београд

Кабл/Сат/ИПТВК44-престала да важи

ТВ Чајетина

КУЛТУРНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА, Чајетина

Кабл/Сат/ИПТВК45-престала да важи

ТВ Тренд

Друштво са ограниченом одговорношћу IMPRES, Бачка Топола

Кабл/Сат/ИПТВК55-престала да важи

ТВ Зона

Радио телевизија ЗОНА доо, Ниш

Кабл/Сат/ИПТВК60-престала да важи

ТВ 4С

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЧЕТИРИ С доо, Бојник

Кабл/Сат/ИПТВК61-престала да важи

ТВ 017

НЕЗАВИСНА ТВ 017 доо, Ниш

Кабл/Сат/ИПТВК66-престала да важи

ТВ Ћуприја

Јавно предузеће РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЋУПРИЈА, Ћуприја

Кабл/Сат/ИПТВК68-престала да важи

Фолк дискТВ

Друштво са ограниченом одговорношћу ФОЛК-ДИСК, Салаша

Кабл/Сат/ИПТВК75-престала да важи

ТВ Краљево

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ ДОО, КРАЉЕВО

Кабл/Сат/ИПТВК8

TV Nais

RTV HOLIVUD NAIS доо, Ниш

Nais tv k
Кабл/Сат/ИПТВК83-престала да важи

TV Spectrum

Специјализовано предузеће за радио-дифузне, видео и аудио услуге TV-STUDIO SPECTRUM доо, Лазаревац

Кабл/Сат/ИПТВК87-престала да важи

ТВ Врњачка Бања

Привредно друштво РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА акционарско друштво, Врњачка Бања

Кабл/Сат/ИПТВК95-престала да важи

ТВ БГД

ТЕЛЕВИЗИЈА БГД доо, Београд

Кабл/Сат/ИПТВК96-престала да важи

ТВ 012

Привредно друштво TELEVIZIJA CLUB INN доо, Пожаревац

Кабл/Сат/ИПТВК97-престала да важи

RTV Avax

RTV AVAX доо, Лазаревац

Кабл/Сат/ИПТВК98-престала да важи

ТВ 025 Инфо

УНИЈА ПЛУС доо, Апатин

Кабл/Сат/ИПТВК99-престала да важи

HD Music

HDV доо, Нови Сад

Кабл/Сат/ИПТВК9-престала да важи

ТВ Сви-Тел

Радио телевизисјка установа РЕСАВА-СВИТЕЛ доо, Свилајнац

Кабл/Сат/ИПТВК10

ТВ Ресава

Предузеће за производњу, промет и услуге JABLANOVIĆ CO доо, Плажане

Resava tv k