Навигација

173. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 173. ванредној седници одржаној 7. маја 2013. године донео је следеће одлуке:

  • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу:Протокол К-1 д.о.о., ул. Раданска 66, Лесковац- ТВ Протокол К-1 путем кабловско дистрибутивног система KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., ул. Јурија Гагарина 206, Нови Београд.
  • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: Ортачко друштво радио и телевизијске делатности Петровић Бранислав и ортак Млава-медија, ул. Бате Булића бб, Голубац- ТВ Млава путем кабловско дистрибутивног система KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., ул. Јурија Гагарина 206, Нови Београд.
  • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало експорт импорт, маркетинг и комисионе услуге, угоститељство, саобраћај и туризам Студио Д.О.О., ул. Милана Топлице 10, Лесковац- ТВ Студио путем кабловско дистрибутивног система KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., ул. Јурија Гагарина 206, Нови Београд.
  • Дата је сагласност на измену власничке структуре емитера Друштво за емитовање радио и телевизијског програма Комета доо, ул. Моше Пијаде 29/5, Бор- Радио Комета, тако што ће Душан Алексић пренети 70% удела у оснивачком капиталу  на Жарка Симовића, који постаје један од оснивача.
Back to top