Навигација

132. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 132. редовној седници одржаној 21. јануара 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Одбијен је приговор Холдинг компaније „Interspeed“ а.д. Београд – у стечају, ул. Патријарха Димитрија бр. 11 – Радио Фокус на решење Савета РРА бр. 08-686/12/13-11 од 27. новембра 2013. године о одузимању дозволе за емитовање радио прогама као неоснован;
  • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру Предузећа за производњу и емитовање ТВ програма „FОХ телевизија“, Београд, Аутопут 22 - PRVA у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;
  • Одобрено је продужење дозволе за емитовање радио програма емитеру Предузећа за производњу и емитовање РТВ програма „INDEX“ д.о.о, Београд, ул. Узун Миркова бр. 3/1 – Radio Index у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;
  • Одобрено је продужење дозволе за емитовање радио програма емитеру „Радио С“ д.о.о, Београд, Кнеза Вишеслава бр. 72 – Радио С у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;
  • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру Предузећe за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију „HAPPY TV“, д.о.о. Nacionalna Happy TV у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;
  • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру Привредно друштво за радио и телевизијскe активностi „HAPPY K. TELEVIZIJA“, д.о.о. „Happy K. Televizija“ у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији.
Back to top