Навигација

151. редовна седница

Редовне седнице Савета
Савет Регулаторног тела за електронске медије на 151. редовној седници одржаној 4. марта 2015. године донео је следеће одлуке:
 • Одузета је дозвола за емитовање програма пружаоцу медијске услуге Центар за бошњачке студије ЦБС – Бошњачки радио пре истека времена на који је издата, сходно одредби из члана 89.  став 1. тачка1) Закона о електронским медијима. 
 • Одузета је дозвола за емитовање програма пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија С д.о.о из Београда- ТВ С, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка1) Закона о електронским медијима.
 • Одузета је дозвола за емитовање програма пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Душанка Милошевић ПР – РТВ Актив "Глас Пчиње" Трговиште - Радио Дуга M, сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
 • Одузета је дозвола за емитовање програма пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске Предузећу за услуге и трговинуSoko Group“ д.о.о. из Београда-Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 10д/IV/I/102 – RАDIO SKY, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка1) Закона о електронским медијима.
 • Одбијен је захтев пружаоца медијске услуге Друштва за услужну и информативну делатност „Бубамара“ д.о.о. из Сврљига, ул. Васе Албанца бр. 50/а - РАДИО БУБАМАРА за издавања дозволе за емитовање програма ради проширења зоне покривања као неоснован.
 • Одбачен је захтев „City radio“ д.о.о из Београдa, ул. Мајке Јевросиме број 15 - City radio бр. 08-402/11/13-8 од 16. децембра 2013. године за понављање поступка окончаног решењем Савета Регулатора бр. 08-402/11 од 21.10.2011.године, као неблаговремен.
 • Усвојен је приговор бр. 08-1492/14/15-7 од 10. фебруара 2015. године Привредног друштва за радио и телевизијске активности „Duga-Sky radio televizija Duga“ д.о.о. из Пожаревца, ул. Косте Абрашевића 30  - TV Viminacium и поништава се решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 08-1492/14-3 од 30. октобра 2014. године.
 • Обуставља се  поступак одузимања дозволе, бр. 434/2009-1 од 15.08.2011. године, за емитовање телевизијског програма на локалном подручју покренут против Привредног друштва за радио и телевизијске активности „Duga-Sky radio televizija Duga“ д.о.о. из Пожаревца, ул. Косте Абрашевића 30  - TV Viminacium
 • Усваја се Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије  за 2015.годину усклађен са мишљењем Владе Р.Србије 05 Број: 400-16903/2014-2 од 8. јануара 2015. године.
 • Донет је правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга.
 • Донет је Правилник о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга.
 • Донет је Правилник о начину формирања листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривању права на приступ догађајима од великог интереса за јавност.
 •  Дата је сагласност на измене и допуне Статута ЈМУ Радио-телевизије Србије.
 • Одбијена је пријава Томислава Челекетића поднета против Јавне медијске установе Радио Телевизија Војводине (РТВ). као неоснована
 • Одбијена је пријава Бојане Барловац из Београда против Националне Happy TV као неоснована.
 • Одбачена је пријава подносиоца Игора Стојановића из Београда бр. 07-288/15 од 03. фебруара 2015. године против пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг „Pink international company“ д.о.о. из Београда, ул. Незнаног јунака бр. 1 – ТВ Пинк, као неблаговремена.
 • Стављена је ван снаге одлука Савета Регулатора од 21. јануара 2015. године о одузимању дозволе за емитовање телевизијског програма на локалном подручју „Спектар експорт-импорт и маркетинг“ д.о.о. из Сомбора, ул. Париска 1 – ТВ Спектар, бр. 168/2008-4 од 01. августа 2014. године, пре истека времена на које је издата.
 • Одбачена је притужба коју је дана 21.10.2014. године поднела „Тарабица“ д.о.о. Београд, ул. Зрмањаска број 16, заведена под бројем 05-2261/14,  у вези са програмом ТВ Прва због непостојања услова за покретање поступка.
 • Дата је сагласност Друштву са ограниченом одговорношћу „Радио 014“ из Ваљева, ул. Лепеничка бр. 9 – Радио 014, за промену власничке структуре преносом оснивачког удела.
 • Усвојена је молба Канцеларије UNICEF-а за емитовање хуманитарног спота о бесплатном активирању Direct Debit на начин како је то предвиђено чланом 67 став 12 Закона о електронским медијима .
 • Усвојен је предлог  Радиодифузно предузеће "Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. из Бујановца, ул. Косовска 24 - ТВ Спектри за понављање поступка.
 • Поништава се Решење Савета РРА бр. 08-645/14-4 од 30.05.2014. године о одузимању дозволе Радиодифузно предузеће "Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. из Бујановца, ул. Косовска 24 - ТВ Спектри бр. дозволе 406/2009-1 од 18.08.2011. године.
 • Обуставља се поступак одузимања дозволе Радиодифузно предузеће "Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. из Бујановца, ул. Косовска 24 - ТВ Спектри.
Back to top