Навигација

229. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
  • Савет је разматрао допуну Решења Савета бр. 02-445/15-148  од 25. маја 2015. године којим је додељено право приступа другом мултиплексу, у зони расподеле Бесна Кобила пружаоцима медијских услуга који имају дозволе за емитовање програма на подручју региона и локалним подручјима и донео следећу одлуку:

Решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 02-445/15-148 од 25. маја 2015. године, којим се додељује право на приступ другом мултиплексу у зони расподеле Бесна Кобила  за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“, допуњује се у ставу 1, тако што се након тачке 5 . тог става додаје:

                 6. Радиодифузно предузеће „Спектри“ Јетон Исмаили и ортаци О.Д. из Бујановца, ул. Косовска бр.24 – ТВ Спектри (ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју  - радиодифузна област 1, Л 149);

тако што се у ставу 2, након тачке 11. тог става додаје:

 

            12.  Радиодифузно предузеће „Спектри“ Јетон Исмаили и ортаци О.Д. из

Бујановца, ул. Косовска бр.24 – ТВ Спектри;

                тако што се у образложењу Решења, у четвртом ставу, у седмом реду, после речи ТВ

                 Алди, додаје: „ТВ Спектри,“.

Back to top