Навигација

338. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред:

1. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. К406 од 05.11.2019.године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге Друштво за радио и дифузију ТИМ Радио д.о.о. Прњавор, ул. Арчибалда Рајса, занатски центар бб-Тим телевизија, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;
2. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Millennium Bet d.o.o. Београд, ул. Сурчински пут 1а-Millennium sport, бр. 05-668/19 од 15.04.2019.године за упис у Регистар медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
3. Разматрање и доношење одлуке по пријави промене власничке структуре пружаоца медијске услуге Предузећа за производњу, промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе Мишића бр.38 - ТВ Клик;
4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Еуро Алфа д.о.о. Суботица-Naxi city радио 88,3, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног по службеној дужности у поступку покренутом на основу пријаве Драгана Јеремића, против пружаоца медијских услуга Радио Ваљево и доношење одлуке; 
6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу сачињеног на основу дописа Удружење за заштиту уставности и законитости због приказивања програмског садржаја пружаоца медијских услуга Хепи ТВ, „..због повреде општих интереса у ријалитију Парови, када је дошло до вађења пиштоља једног од учесника ријалитија...“ и доношење одлуке;
7. Разматрање Извештаја о броју неправилности у вези са законом о оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС)-март 2019. и доношење одлуке;
8. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. 03-3169/13/17-1 од 21.04.2017.године, којим је пружаоцу медијске услуге „Luna Media“ д.о.о. Ужице, Вуколе Дабића 11/5-Luna Radio 92,0 и 103,6 утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге радија;
9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К430 Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team Врање, Ранутовац бб - Radio Skay 88,90;
10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К431 Милош Стошић пр Агенција за маркетинг SKAY Media team Врање, Ранутовац бб - TV Skay;
11. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/348-2502/18 од 31.03.2018.године, којим је пружаоцу медијске услуге Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телвизију „Happy TV“ д.о.о. Београд, Алексндра Дубчека 14- Happy Reality 1, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизије;
12. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/27-1445/17 од 21.04.2017.године, којим је пружаоцу медијске услуге „ТВ Апатин“ д.о.о. Апатин, Петефи Шандора 4 - ТВ Апатин, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизије;
13. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/405-323/19-1 од 27.02.2019.године, којим је пружаоцу медијске услуге „Brainz“ д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 8а - Brainz TV, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизије;
14. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/233-1255/17 од 21.04.2017.године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus Cable Network„ д.о.о. Ниа, Цара Душана 45-TV K::CN Sever, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге радија;
15. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/392-2563/18-1 од 26.12.2018.године, којим је пружаоцу медијске услуге „Дискос“ д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике Александровац, Крушевачка 22 - ТВ Дискос, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизије;
16. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К415 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 1;
17. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К416 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 2;
18. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К417 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 3;
19. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К418 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 4;
20. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К419 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 5;
21. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К420 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 6;
22. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К421 „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, Аутопут 22-Adult 7;
23. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К342 Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију „Happy TV“ д.о.о. Београд, Александра Дубчека 14-Happy Reality 2;
24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Д.о.о. Краљевачка телевизија - КА ТВ Краљево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
25. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Пожега д.о.о. Пожега - ТВ Пожега, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
26. Разматрање и доношење одлуке о понудама достављеним од стране стечајног управника Привредног друштва за телекомуникације „ТВ Метрополис“ д.о.о. Београд за процену стечајног дужника као правног лица;
27. Извештај адвоката о статусу парничног поступка покренутог по тужби Предузећа за радио, телевизију и маркетинг „Алфа продукција“ д.о.о. Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 133 - ТВ Алфа за накнаду штете;
28. Извештај са завршне конференције пројекта „Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи“ - JUFREX, 4-5. априла 2019. године, Сарајево, БиХ;

Записник са 338. ванредне седнице

Back to top