Навигација

339. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 339.ванредне седнице Савета одржане 13.05.2019.године

1. Доношење одлуке о номинацији кандидата за Извршни Одбор ЕПРА;
2. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге ,,Радиодифузно предузеће Radio Max FM“ д.о.о. Јагодина, ул. Славке Ђурђевић Б3 1/1, - Radio Max FM 98,4, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
3. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге „Radio Fantasi“ друштво са ограниченом одговорношћу за пружање услуга Врбас, ул. Густава Крклеца бр. 1 - Radio Fantasi Naxi 106,5 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;
4. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Fox Media д.о.о. производња, трговина и услуге Бечеј, ул. Жилински Ендреа 67 - Radio Fox 97,9 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;
5. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Зоран Николић ПР агенција за производњу радио и телевизијских програма Студио 101 Зајечар, Павла Илића 4 - Tempo Naxi Radio 97,5 и 95,3, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
6. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Информативни центар д.о.о. Оџаци, ул. Јурија Гагарина бр. 20 - Радио Оџаци 107,4;
7. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радио телевизија Смедерево д.о.о. Смедерево, Краља Петра I бр. 2 - Радио Смедерево 96,1, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;
8. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева „4S“ д.о.о. Бојник, Стојана Љубића бб - ТВ 4С за приступ другом мултиплексу у алотменту Јастребац;
9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К228-1: „Радио Бисер“ д.о.о привредно друштво за саобраћај, трговину, издаваштво и радио и телевизијске активности Пожаревац, Косте Абрашевића бр.30 - ТВ Бисер;
10. Извештај са прве европске недеље медијске писмености одржане у Бриселу од 18.03.2019. године до 22.03.2019.године;

Записник са 339. ванредне седнице

Back to top