Навигација

212. редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 212. редовне седнице Савета одржане31.01.2020. године

 1. Усвајање записника са 211. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 28.11.2019. године, записника са 361. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 2.12.2019. године, записника са 362. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 5.12.2019. године, записника са 363. ванредне седнице Савета РЕМ одржане дана 19. 12.2019. године, записника са 364. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 25.12.2019. године, записника са 365. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 27.12.2019. године, записника са 366. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 30.12.2019. године и записника са 367. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 20.1.2020. године;
 2. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN Svet plus 3, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 3. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Радио Хомоље д.о.о. Жагубица - ТВ Хомоље, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 4. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу о програмском садржају у емисији Хроника емитованој дана 26. новембра 2019. године у програму пружаоца медијске услуге Радио – телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац - ТВ Крагујевац и доношење одлуке;
 5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају пружаоца медијске услуге Радио телевизија Нови Пазар д.о.о. Нови Пазар - ТВ Нови Пазар и то промотивном споту о резултатима локалне самоуправе емитован у периоду од 1. до 7. новембра 2019. године;
 6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-телевизија србије (РТС) за месец децембар 2019. године и доношоње одлуке;
 7. Извештај Службе за надзор и анализу о објављивању изречене мере упозорења (мера изречена на седници 15.11.2019. године) Радиотелевизији Панчево д.о.о, Панчево - ТВ Панчево;
 8. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће Б92 а.д. Београд - О2.ТВ због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 9. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Прва због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 10. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Pi Canal d.о.о. Пирот – TV PI Kanal због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 11. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Браничево Медија Центар д.о.о. Петровац - РТВ Браничево због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 12. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће ТВ 5 д.о.о. Ужице - Телевизија 5 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 13. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Делта Телевизија д.о.о. Нови Сад - ТВ Делта због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 14. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Голија д.о.о. Ивањица - ТВ Голија због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 15. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Лесковац а.д. Лесковац - ТВ Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 16. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Мелос д.о.о. Краљево - ТВ Мелос због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Мост д.о.о. Нови Сад - ТВ Мост због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Сунце д.о.о. Аранђеловац - ТВ Сунце због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Врање д.о.о. Врање - ТВ Врање због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
 20. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Врњачка Бања д.о.о. Врњачка Бања - ТВ Врњачка Бања због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 21. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Вујић Телевизија д.о.о. Ваљево - ТВ Вујић због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 22. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РДП Радио телевизија Шабац д.о.о. Шабац - ТВ Шабац и доношење одлуке;                
 23. Информација о достављању Плана пословања за 2019. годину, Записника са 202. и 203. седнице Управног одбора РТВ и записника са ванседничног одлучивања Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија Војводине од 15.10.2019. године и 31.10.2019. године и Одлуке о расписивању и организовању јавне расправе;
 24. Извештај са 12. пленарног састанак групе Европских регулатора за аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА);
 25. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Лотел д.о.о. Лозница - Радио Лотел 107,4 за промену власничке структуре;
 26. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K 277 од 26.10.2016.године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље - ТВ Енигма, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; предствник позван за 12 часова
 27. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Телемарк д.о.о. Чачак - ТМС Телевизија телемарк због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; позван представник за 12,15
 28. Изјашњење представника ПМУ Јавне медијске установе Радио телевизија Србије Београд - РТС 1 о наводима из обавештења Савјета Агенције за електронске медије Црна Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији и члана 6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у програму наведеног ПМУ;
 29. Изјашење представника ПМУ Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV о наводима из обавештења Савјета Агенције за електронске медије Црна Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији и члана 6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у програму наведеног ПМУ;
 30. Изјашњење представника ПМУ Pink International Company д.о.о. Београд - ТВ Пинк М о наводима из обавештења Савјета Агенције за електронске медије Црна Гора о кршењу члана 7. став 1. Конвенције о прекограничној телевизији и члана 6. Директиве о аудиовизуелним медијским услугама у програму наведеног ПМУ;
 31. Разматрање и доношење одлуке о директном отпису потраживања од следећих ПМУ који су брисани из регистра АПР-а и којима је одузета дозвола за пружање медијских услуга;
 32. Разматрање дописа ЈП Емисиона техника и везе достављеног РЕМ-у дана 6. јануара 2020. године у вези логичке нумерације канала;
 33. Разно.

Записник са 212. редовне седнице

 

Back to top