Навигација

213. редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 213. редовне седнице Савета одржане 19.02.2020. године

 1. Усвајање записника са 212. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 31.01.2020. године, Записника са 368. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 03.02.2020. године; Записника са 369. ванредне седнице Савет РЕМ-а одржане дана 07.02.2020. године; Записника са 370. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 11.02.2020. године и Записника са 371. ванредне седнице Савет РЕМ-а одржане дана 12.02.2020. године
 2. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима према Радио - телевизија Крагујевац д.о.о., Крагујевац - ТВ Крагујевац због програмског садржаја емитованог у емисији Хроника дана 26. новембра 2019. године;
 3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима према Прва телевизија д.о.о., Београд - Прва због програмског садржаја емитованог у емисији Јутро дана 22.11.2019. године;
 4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће Б92 а.д., Београд - О2.ТВ због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Прва телевизија д.о.о., Београд - Прва због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Pi Canal д.о.о., Пирот - TV PI Kanal због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Браничево Медија Центар д.о.о., Петровац - РТВ Браничево због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће ТВ 5 д.о.о., Ужице - Телевизија 5 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Делта Телевизија д.о.о., Нови Сад - ТВ Делта због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Голија д.о.о., Ивањица - ТВ Голија због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Лесковац а.д., Лесковац - ТВ Лесковац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Мелос д.о.о., Краљево - ТВ Мелос због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; позив за 11:45 часова
 13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Мелос д.о.о., Краљево - Радио Мелос због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Мост д.о.о., Нови Сад - ТВ Мост због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац - ТВ Сунце због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Врање д.о.о., Врање - ТВ Врање због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; позив за 12 часова
 17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Врњачка Бања д.о.о., Врњачка Бања - ТВ Врњачка Бања због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Вујић Телевизија д.о.о., Ваљево - ТВ Вујић због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Канал 9 д.о.о., Нови Сад - ТВ К9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг - Радио Сврљиг 102,9, сходно одредби из члана 89. тачка 4) Закона о електронским медијима);
 21. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе Предузећу за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг - Радио Сврљиг 102,9 пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;
 22. Разматрање и доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима према Слободна телевизија д.о.о., Краљево - Ка ТВ због промене власничке структуре без претходне сагласности;
 23. Разматрање и доношење одлуке у поступку издавања сагласности на планирану промену власнике структуре пружаоца медијске услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности Duga-Skу радио телевизија Дуга д.о.о. Пожаревац;
 24. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева STV KA-54 д.о.о., Сомбор - ТВ Фортуна у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 25. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К443: Pink International Company д.о.о., Београд - Zadruga live 1;
 26. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. К444: Pink International Company д.о.о., Београд - Zadruga live 2;
 27. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. К445: Pink International Company д.о.о., Београд - Zadruga live 3;
 28. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. К446: Pink International Company д.о.о., Београд - Zadruga live 4;
 29. Разматрање и доношење одлуке по пријави Д.Т., због наводног емитовања садржаја који представља угрожавање животиња у ријалити програму „Задруга“, од стране ПМУ Pink international Company друштво са ограниченом одговорношћу, Београд;
 30. Разматрање и доношење одлуке по пријави Љ.Л., због наводног емитовања садржаја који представља угрожавање животиња у ријалити програму „Задруга“, од стране ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд ;
 31. Разматрање и доношење одлуке по пријави В.С., због наводног емитовања садржаја који представља угрожавање животиња у ријалити програму „Задруга“, од стране ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд ;
 32. Разматрање и доношење одлуке по пријави Удружења за заштиту животиња „Спанс“, Нови Сад због наводног емитовања садржаја који представља угрожавање животиња у ријалити програму „Задруга“, од стране ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 33. Разматрање и доношење одлуке по пријави ,,Mia AR Organisation“ поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 34. Разматрање и доношење одлуке по пријави Р.К. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 35. Разматрање и доношење одлуке по пријави В.В. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 36. Разматрање и доношење одлуке по пријави Маринe Ђурђевић, Удружење за заштиту животиња Пријатељ,Уб поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 37. Разматрање и доношење одлуке по пријави Г.Б. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 38. Разматрање и доношење одлуке по пријави К.М. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 39. Разматрање и доношење одлуке по пријави К.К. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 40. Разматрање и доношење одлуке по пријави Коалиције за живот невладина организација поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 41. Разматрање и доношење одлуке по пријави MIA AR Organisation поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 42. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.М. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 43. Разматрање и доношење одлуке по пријави Н.П. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 44. Разматрање и доношење одлуке по пријави О.А. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 45. Разматрање и доношење одлуке по пријави А.Е. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 46. Разматрање и доношење одлуке по пријави А.И. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 47. Разматрање и доношење одлуке по пријави Д.Ц. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 48. Разматрање и доношење одлуке по пријави И.Ш. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 49. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.П. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 50. Разматрање и доношење одлуке по пријави О.З. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 51. Разматрање и доношење одлуке по пријави О.В. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 52. Разматрање и доношење одлуке по пријави С.Ћ. поднетој у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд;
 53. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе бр. К377 од 25.12.2017. године за пружање медијске услуге Edukativno umetnički centar Digital Art, Нова Пазова - Телевизија Пазова 24, сходно члану 89. став 1. тачка 4 Закона о електронским медијима;
 54. Извештај Службе за надзор и анализу о споту „На страни демократије“ организације Црта и доношење одлуке;
 55. Рaзматрање и доношење одлуке по решењу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у поновном поступку одлучивања по захтеву за приступ информацији од јавног значаја Радослава Танасковића кандидата за члана УО РТС;
 56. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске услуге Телевизија Рубин д.о.о., Кикинда - ТВ Рубин
 57. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске услуге број 283/2008-5 издате ПМУ Асоцијација удружења и невладиних организација РТВ Нишава, Ниш - Радио Нишава 103,1, на основу члана 99. Закона о електронским медијима;
 58. Разматрање Извештаја за Савет о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) јануар 2020;
 59. Разно;

Записник са 213. редовне седнице

Back to top