Навигација

379. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 379. ванредне седнице Савета одржане 28.05.2020. године

 1. Разматрање извештај о надзору пружалаца медијских услуга током предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе – IV пресек ( период 16.5.2020.-22.5.2020 године) и доношење одлуке;
 2. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Привредног друштва за производњу и емитовање телевизијског програма Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд – Исток 1 (И1);
 3. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Предузећа за производњу телевизијског програма Minacord Media д.о.о., Београд;
 4. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Зогакс д.о.о., Горњи Милановац – Радио Стари Милановац 93,0 за промену власничке структуре;
 5. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Телевизија Плус д.о.о., Крушевац – ТВ Плус, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 6. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева РТВ Марш д.о.о., Ваљево – ТВ Марш, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 7. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Радио телевизија Нови Пазар д.о.о.,  Нови Пазар - РТВ Нови Пазар, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 8. Разматрање захтева за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Радио телевизија Инђија д.о.о., Инђија, ул. Војводе Степе I/3, Инђија - РТИ (ТВ Инђија), у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Tesla Production д.о.о., Боград – РТВ РТВ Тесла
 10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К453: Bum Bum Radio 2007 д.о.о., Београд – Бум Бум Радио 89,4;
 11. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева Радио телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о., Краљево – ТВ Краљево за приступ другом мултиплексу у алотменту Торник – Овчар;
 12. Разматрање и доношење одлуке о Измени одлуке о формирању радне групе за Финансијско управљање и контролу и именовању руководиоца
 13. Информисање чланова Савета у вези са дописом пружаоца медијске услуге Радио телевизија Мир д.о.о., Лепосавић – ТВ Мир и њиховом молбом за наставак емитовања програма на територији севера Косова.

Записник са 379. ванредне седнице

Back to top