Навигација

403. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 403. ванредне седнице Савета одржане 03.09.2021. године

 1. Разматрање захтева Јавне медијске установе - Радио Телевизије Војводина за давање сагласности на измену и допуну статута и доношење одлуке;
 2. Разматрање жалбе Божидара Тривунов Митровића, Београд изјављене против одлуке Савета Регулаторног тела за електронске медије, број 01-1637/20/21-96 од 13.07.2021. године, и доношење одлуке;
 3. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Happy TV д.о.о., Београд – Moja Happy život, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 4. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Happy TV д.о.о., Београд – Moja Happy muzika, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 5. Разматрање захтева за упис у Регистар медијских услуга „Pomožimo se Vojvodino“ Civilno udruženje, Кањижа - Zenesarok Radio (ZSR), сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 6. Доношење одлуке о захтеву ПМУ радија TV Top Sound d.o.o. Beograd-Palilula– TOP TV за брисање из Регистра медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
 7. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ Banker L.T.D. d.o.o., Београд - E.P.P. TV да се провери број прикључака на основу којих је утврђена висина накнаде Привременим решењем Савета бр. КН/197-1294/17/21-2 од 27.04.2021. године;
 8. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ Snoma d.o.o., Суботица - ТВ ИКС да се провери број прикључака на основу којих је утврђена висина накнаде Привременим решењем Савета бр. КН/90-1356/17/21-4 од 08.07.2021. године;
 9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ TV Super-Sat Communication д.о.о., Београд – TV Super Sat;
 10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Тачно д.о.о., Београд - Т;
 11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ RTV Belle Amie d.о.о., Ниш – TV Belle Amie, сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;

Записник са 403. ванредне седнице

Back to top