Навигација

415. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 415. ванредне седнице Савета одржане 24.02.2022. године

  1. Разматрање и доношење одлуке о директном отпису потраживања за ПМУ који су брисани из регистра АПР-а и којима је престала да важи дозвола за пружање медијске услуге са стањем на дан 31.12.2021;
  2. Разматрање пријаве ПМУ Kolorton Print д.о.о., Београд – Radio Cherry за промену власничке структуре и доношење одлуке;
  3. Разматрање захтева ПМУ Зoна плус д.о.о., Ниш – Зона плус за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  4. Разматрање захтева ПМУ Radio Lux д.о.о., Смедерево – Lux Naxi Radio 102,0 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  5. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Радио телевизија Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – Радио Примус 87,6, због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  6. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата Удружење развојни центар Ром, Обреновац – Радио Ром 102,4 због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  7. Разматрање захтева Compass Development International d.o.o., Beograd- Compass Arena Radio за упис у Регистра медијских услуга, 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Информативни центар д.о.о., Прибоја - ТВ Прибој сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
  9. Доношење одлуке о одређивању координатора и радне групе за Израду плана интегритета Регулаторног тела за електронске медије III циклус за 2021-2024. године.

Записник са 415. ванредне седнице

Back to top