Навигација

425. ванредна седница

Ванредне седнице Савета


Дневни ред са 425. ванреднe седницe одржане 18.04.2022. године

1.    Разматрање Извештаја Правне службе у вези са програмским садржајем емитованим дана 28. јануара 2022. године после 23 часа у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-Zadruga Live 4 и доношење одлуке;
2.    Разматрање захтева подносиоца Биљана Јанић Филиповић ПР агенција за израду аудио визуелних производа REC, Панчево за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
3.    Разматрање захтева MTEL Swiss a.d., Le Grand-Saconnex, Švajcarska – Bloomberg Adia за издавање дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
4.    Разматрање захтева RTV Eko Vizija д.о.о., Београд – Eko Vizija за издавање дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
5.    Доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата према ПМУ Удружење за медијску афирмацију МАТ, Инђија – ТК Туристички канал, сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
6.    Разматрање захтева ПМУ Радио 9 д.о.о. Крагујевац - Радио 9 Naxi 95,9 за давање сагласности на промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;
7.    Разматрање захтева ПМУ Удружење Екологија до здравља - Здравље ТВ за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;
8.    Разматрање Извештаја Правне службе у вези са променом власничке структуре ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак - ТВ Галаксија 32;
9.    Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге No Limit Media д.о.о., Београд – LH TV;
10.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Бисер д.o.o., Пожаревац - Радио Бисер Плус 92,6 због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
11.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Браничево Медија Центар д.о.о., Петровац – РТВ Браничево пре истека времена на које је издата, сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
12.    Доношење одлуке престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланке – ТВ Бап пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
13.    Доношење одлуке престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајинa Баштa – ТВ Прима, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
14.    Разматрање и доношење одлуке о отуђењу возила Регулаторног тела за електронске медије и набавци новог.

Записник са 425. ванредне седнице

Back to top