Навигација

Саопштење поводом огласних порука хуманитарних акција

Савет Републичке радиодифузне агенције обавештава јавност и сва заинтересована лица да убудуће неће поступати по захтевима за давање сагласности о огласним порукама хуманитарне или добротворне природе или огласних порука државних органа, пре него што се емитују у програмима емитера.
 
Према Закону о радиодифузији, Закону о јавном информисању и Закону о оглашавању емитери поседују потпуну слободу, која подразумева и адекватну одговорност, да одлуче да ли ће емитовати одређени програмски садржај, укључујући и огласне поруке хуманитарне или добротворне природе или огласне поруке државних органа, као и да ли такав садржај задовољава законом предвиђене услове.
 
Приликом доношења такве одлуке емитери су дужни да поштују одредбе важећих прописа које уређују начин емитовања датих програмских садржаја.
 
Агенција је надлежна да врши надзор само над емитованим програмским садржајима, а не над онима који би требало да се емитују у програму емитера (које емитер намерава да емитује или које неко намерава да понуди емитеру на емитовање), те стога она није овлашћена да даје претходну сагласност на емитовање било каквих програмских садржаја, укључујући и огласне поруке.
 
Међутим, уколико Агенција приликом надзора уочи одређене неправилности против емитера може да иницира законом предвиђени поступак.
 
Савет РРА препоручује да се сва заинтересована лица (организатори одређених кампања хуманитарне природе или произвођачи огласних порука у вези са тим кампањама) обрате емитеру у чијем програму желе да се емитују одређене огласне поруке, а да ће емитер у складу са законом самостално одлучити да ли ће учествовати у кампањи тако што ће емитовати наведене огласне поруке без накнаде  и ван блокова огласних порука.
 
Савет РРА подсећа емитере да је наведене огласне поруке потребно емитовати ван блокова намењених другим огласним порукама које се емитују уз накнаду, да не би приликом надзора над програмом омашком биле урачунате у укупно време трајања оглашавања, као и због прегледности емитованог програма, што је у интересу како емитера, тако и јавности.
 
У Београду,
5. септембра 2012. године

Савет РРА

Back to top