Навигација

Листа телевизијских програма за које је предвиђен обавезан пренос као мера заштите медијског плурализма

На основу члана 106. Закона о електронским медијима ( „Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14 и 6/16), Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној 10.10.2017. године донео

 

ЛИСТУ ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПРОГРАМА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН ОБАВЕЗАН ПРЕНОС КАО МЕРА ЗАШТИТЕ МЕДИЈСКОГ ПЛУРАЛИЗМА

Утврђује се листа телевизијских програма са покривањем на територији целе Републике Србије за које постоји обавеза преноса од стране оператора електронских комуникационих мрежа, на правичан, транспарентан и недискриминаторски начин у циљу остваривања јавног интереса и заштите медијског плурализма:

— Radio difuzno preduzeće B92 ad, Beograd (Zemun), ул. Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун- O2.TV

— Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV doo, Beograd, ул. Александра Дубчека 14, Београд- Nacionalna Happy TV

— Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd, ул. Незнаног јунака 1, Београд - TV PINK

— Prva televizija doo, Beograd, ул. Аутопут 22, Београд- PRVA

Ради утврђивања обавезног преноса од стране оператора, листу телевизијских програма са покривањем на територији целе Републике Србије доставити регулаторном телу надлежном за електронске комуникације.

На основу одредбе члана 100. став 10. Закона о електронским медијима, оператор, осим оператора мреже за терестричко емитовање, дужан је да, без накнаде, дистрибуира и емитује основне програме јавног медијског сервиса у зони њиховог покривања, као и програме четири пружаоца медијских услуга, наведених у листи која следи после става један овог прописа.

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

Горан Петровић