Навигација

Саопштење поводом другог изборног пресека

Током другог периода надзора изборне кампање почела је криза у Украјини, што је допринело промени приоритета у медијском извештавању и значајно преобликовало доминантне теме учесника изборне кампање на програмима предметних ПМУ. Тема „криза у Украјини“ утицала је и на повећање времена које је већина пружалаца медијских услуга посветила активностима државних функционера. И поред тога, на већини програма ПМУ који су у надзору, забележен је пораст заступљености изборних листа.

Јавни сервиси (РТС 1, РТС 2, РТВ 1 и РТВ 2)

На РТС 1 забележено је појављивање 4 странке и политичка покрета чије листе нису проглашене до 27. фебруара, којима је посвећено тридесет минута, и 11 проглашених изборних листа којима је посвећено нешто мање од три сата изборног програма, што је скоро три пута више него што је забележено надзором првих шест дана изборне кампање. Изборним програмским садржајима РТС 1 посветио је 55%, а државним функционерима 45% укупног анализираног програма. Тему „избори уопште, кампања, процедура“ из првог периода на првом месту, заменила је тема „криза у Украјини“. Највећи број прилога на РТС 1 од почетка изборне кампање забележен је у неутралном тоналитету. 

На програму РТС 2 није забележен ниједан изборни садржај. Евидентирано је три минута и 20 секунди времена посвећеног редовним државним активностима и тај узорак у овом тренутку није релевантан за анализу.

На програму РТВ 1 забележено је појављивање 6 странака којима до 27. фебруара нису проглашене листе и 11 изборних листа. Извештавању о изборним листама РТВ 1 посветио је преко седам од укупно девет сати свог изборног програма. Државним функционерима овај ПМУ посветио је нешто више од пет сати свог програма. И даље је на првом месту по заступљености тема „избори уопште, кампања, процедура“. Највећи број забележених прилога, више од две трећине, био је неутралног тоналитета. 

На РТВ 2 забележено је појављивање 6 странака и политичких покрета чије листе нису проглашене до 27. фебруара, и 11 проглашених изборних листа. Извештавању о изборним листама овај ПМУ посветио је два сата и 46 минута, а државним функционерима нешто више од шест сати програма. „Економска и пореска политика“ је најзастуљенија тема у досадашњој изборној кампањи, а готово 80% прилога на програму РТВ 2 је неутралног тоналитета.

Комерцијални ПМУ

РТВ Пинк је у досадашњој изборној кампањи проглашеним изборним листама посветио четири сата и 29 минута програма. На РТВ Пинк евидентирано је појављивање 3 странаке чије листе нису проглашене до 27. фебруара и 11 проглашених изборних листа. Изборним програмским садржајима овај ПМУ посветио је око једанаест и по сати или 55% укупно анализираног програма, а активностима државних функционера нешто више од девет сати или око 44% анализираног програма. Доминантна тема у досадашњој изборној кампањи била је „криза у Украјини“. Највећи број прилога, близу половине (45,59%), неутралног је тоналитета; следе прилози са позитивним и негативним тоналитетом са 28%, односно 26%.

Напрограму Хепи ТВ забележено је појављивање 5 странака, и 12 изборних листа које су проглашене до 27. фебруара. Проглашеним изборним листама овај ПМУ посветио је једанаест сати и 42 минута или близу 47% укупног анализираног програма. Свим изборним програмским садржајима посветио је преко двадесет сати или више од 80% укупног времена. Извештавању о активностима државних функционера посветио је четири сата и 40 минута или нешто више од 18% укупног анализираног програмског времена. Доминантна тема је „критички према опозицији“.

Дистрибуција тоналитета у досадашњој изборној кампањи је приближна, са нешто више од 36% на првом месту су прилози негативног тоналитета, близу 35% је неутралног и 29% позитивног тоналитета.

ТВ Б92 изборној кампањи посветила је седамнаест сати и 32 минута или нешто више од 63% од укупног анлизираног програма. Забележено је појављивање једне странке и једног политичког покрета, као и 11 изборних листа које су проглашене до 27. фебруара. Активностима државних функционера посвећено је десет сати или 36% анализираног програма. Доминантна тема је „критички према опозицији“. Забележен је избалансиран, односно, приближно исти број прилога у свим тоналитетима: неутралног 36,59%, негативног 33,95%, и позитивног 29,46%.

ТВ Прва изборној кампањи посветила до сада скоро четири сата или 54,38% укупног анализираног програма. Забележено је присуство две странке и два политичка покрета чије листе нису проглашене до 27. фебруара, и 11 проглашених изборних листа. Државним функционерима овај ПМУ у досадашњем изборном периоду посветио је три сата и 20 минута или 45,62% укупног анализираног програмског времена. Доминантна тема је „криза у Украјини“. Готово две трећине објављених прилога је неутралног тоналитета, затим следе прилози позитивног са 22,49% и негативног са 13,89%.

Кабловски ПМУ

ТВ N1 изборној кампањи посветила је 42 сата или 92,33% свог укупног анализираног програма; од тога 11 сати проглашеним изборним листама (24,22%). Близу 60% од укупног анализираног програмског времена, или око 26 сати, припало је аналитичарима и другим учесницима изборне кампање, док је активностима државних функционера овај ПМУ посветио три и по сата или 7,67% укупног времена. Забележено је појављивање 11 странака и политичких покрета којима нису проглашене изборне листе до 27. фебруара, и 11 проглашених изборних листа. У досадашњој изборној кампањи на програму ТВ N1 доминира тема „негативно о Александру Вучићу“, а друга по заступљености је „критика власти“ и заједно су заступљене са више од 20 сати или 44,27% укупног анализираног програма. Више од две трећине свих прилога – 68,85% је негативног тоналитета.

ТВ Нова С изборној кампањи посветила је нешто више од 27 сати програма. Проглашене изборне листе имале су учешће од 9 сати, а аналитичарима и осталим учесницима кампање припало је 14 и по сати, или више од половине укупног анализираног програма (51,50%). Забележено је појављивање 14 странака и политичких покрета којима нису проглашене изборне листе до 27. фебруара, и 12 проглашених листа којима је ПМУ посветио око девет сати или 32,43% укупног анализираног програмског времена. Активностима државних функционера Нова С посветила је 56 минута или 3,35%. Са више од 35% доминира тема „критика власти“, док је забележено највише прилога негативног тоналитета – 53,68%.

Al Jazeera посветила је изборној кампањи нешто више од шест сати свог програма. Аналитичарима и осталим учесницима кампање припало је близу два и по сата или 25,07%. Забележено је појављивање пет листа које су проглашене до 27. фебруара и њима је ПМУ посветио нешто мање од 4 сата програма или 38,48%. Активности државних функционера биле су заступљене са нешто више од три и по сата или 36,45% укупног анализираног програмског времена. Доминантна тема је „критика власти“. Више од половине (54,18%) прилога је негативног тоналитета.

Инсајдер ТВ је изборној кампањи посветила нешто више од тридесет шест сати. Више од трећине укупног програмског времена припало је аналитичарима и осталим учесницима изборне кампање – 37,57%. Забележено је појављивање једне странке која није прогласила листу до 27. фебруара и четири проглашене изборне листе којима је било посвећено двадесет сати и 33 минута или 52,21% од укупног анализираног програма. Активностима државних функционера посвећено је три сата и 16 минута или 8,31% укупног времена. Доминантна тема је „социјална политика, здравство“ којој је ПМУ посветио близу трећине свог анализираног програма. Највећи број прилога забележен је у негативном тоналитету: двадесет девет сати и 32 минута или 75,03% у односу на укупни анализирани програм.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1039/Rem_logo.png
Back to top