Навигација

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
"Службени гласник Републике Србије", бр.18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


уклоњено са огласне табле 12. јан 2023.

Mix Media 2009 д.о.о., Краљево 08-304/22-9

Регулаторно тело за електронске медије дана 29. децембра 2022. године објављује Обавештење број 08-304/22-9 од 21.12.2022. године послато ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 12.01.2023. године

уклоњено са огласне табле 06. јан 2023.

Софтић д.о.о., Београд 08-1985/22

Регулаторно тело за електронске медије дана 21. децембра 2022. године објављује Обавештење о стању дуга број 08-1985/22 од 18.11.2022. године послато ПМУ Софтић д.о.о., Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 06.01.2023. године

уклоњено са огласне табле 06. јан 2023.

Megaton producition д.о.о., Београд 05-1527/22-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 21. децембра 2022. године објављује Решење о одузимању дозволе за пружање медисјке услуге број 05-1527/22-2 од 29.11.2022. године послато ПМУ Megaton producition д.о.о., Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 06.01.2023. године

уклоњено са огласне табле 16. дец 2022.

Mix Media 2009 д.о.о., Краљево 05-1785/22-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 30. новембра 2022. године објављује Налог за изјашњење о пружању медијске услуге број 05-1785/22-5 од 2.11.2022. године послато ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 16.12.2022. године

уклоњено са огласне табле 14. дец 2022.

Удружење грађана Заједним корацима можемо све, Београд 05-1910/22-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 16. новембра 2022. године објављује Налог за допуну документације број 05-1910/22-4 од 17.11.2022. године послато Удружењу грађана Заједним корацима можемо све, Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 14.12.2022. године

уклоњено са огласне табле 01. дец 2022.

УГ Ластавица, Крушевац 05-2206/21/22-11

Регулаторно тело за електронске медије дана 16. новембра 2022. године објављује Решење о одбијању захтева за продужење важења дозволе број 05-2206/21/22-11 од 07.07.2022. године послато ПМУ УГ Ластавица, Крушевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 01.12.2022. године

уклоњено са огласне табле 09. нов 2022.

Софтић д.о.о. Београд 05-518/22-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 25. октобра 2022. године објављује Решење о престанку важења дозволе број 05-518/22-5 од 07.10.2022. године послато ПМУ Софтић д.о.о. Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 09.11.2022. године

уклоњено са огласне табле 04. нов 2022.

Јасмина Вагић пр Агенција за аудио-визуелане активности Paradise Films, Смедеревска Паланка-Паприка ТВ 05-1647/21-22-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 19. октобра 2022. године објављује Решењемо одузимању дозволе број 05-1647/21/22-5 од 07.100.2022. године ПМУ Јасмина Вагић пр Агенција за аудио-визуелане активности Paradise Films, Смедеревска Паланка-Паприка ТВ, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 04.11.2022. године

уклоњено са огласне табле 06. окт 2022.

Софтић д.о.о. Београд 05-518/22-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 21. септембра 2022. године објављује Закључак о покретању поступка престанка важења број 05-518/22-4 од 21.09.2022. године послато ПМУ Софтић д.о.о. Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 06.10.2022. године

уклоњено са огласне табле 29. сеп 2022.

Media telekom д.о.о., Београд РСР-8/22-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 13. септембра 2022. године објављује Решење о одбацивању пријаве број РСР-8/22-1 од 08.07.2022. године послато Media telekom д.о.о., Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 29.09.2022. године

уклоњено са огласне табле 26. сеп 2022.

Радио Чачак д.о.о., Чачак-Радио Чачак 103,8 08-1171/22

Регулаторно тело за електронске медије дана 08. септембра 2022. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 08-1171/22 од 08.06.2022. године послато ПМУ Радио Чачак д.о.о., Чачак-Радио Чачак 103,8, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 26.09.2022. године

уклоњено са огласне табле 21. сеп 2022.

Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац 08-1153/22

Регулаторно тело за електронске медије дана 05. септембра 2022. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 08-1153/22 од 07.06.2022. године послато ПМУ Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац-ТВ Канал 9, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 21.09.2022. године

уклоњено са огласне табле 03. авг 2022.

East Star Group д.о.о., Књажевац 05-1961/21/22-8

Регулаторно тело за електронске медије дана 18. јула 2022. године објављује Решење о одузимањум дозволе број 05-1961/21/22-8  од 28.06.2022. године послато ПМУ East Star Group д.о.о., Књажевац-ТВ Књажевацинфо, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 03.08.2022. године

уклоњено са огласне табле 03. авг 2022.

Јефимија д.о.о., Крушевац 08-951/22

Регулаторно тело за електронске медије дана 18. јула 2022. године објављује Обевештење о неизмиреном дугу број 08-851/22  од 13.05.2022. године послато ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац-ТВ Јефимија, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 03.08.2022. године

уклоњено са огласне табле 09. јун 2022.

Радио Сомбор а.д., Сомбор Рр 20-2/21/22-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 25. маја 2022. године објављује Решење број Рр 20-2/21/22-4 од 28.12.2021. године послато Радио Сомбор а.д., Сомбор, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 09.06.2022. године

уклоњено са огласне табле 25. апр 2022.

РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље-ТВ 027 05-2197-20-21-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 08. априла 2022. године објављује Дозволу број К390-2 од 02.06.2020. године ПМУ РТВ-МН Топлица д.о.о., Прокупље-ТВ 027 05-2197-20-21-5, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 25.04.2022. године

уклоњено са огласне табле 01. дец 2021.

Атом-Зона д.о.о., Београд-Радио Зона 96,0 05-1501-21-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 15. новембра 2021. године објављује Решење о одузимању дозволе број 05-1501/21-3 од 22.10.2021. године ПМУ Атом-Зона д.о.о., Београд-Радио Зона 96,0, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 01.12.2021. године

уклоњено са огласне табле 29. окт 2021.

Делта телевизија д.о.о., Нови Сад-ТВ Делта 08-1621/21

Регулаторно тело за електронске медије дана 13. октобра 2021. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 08-1621/21 од 07.09.2021. године ПМУ Делта телевизија д.о.о., Нови Сад-ТВ Делта, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 29.10.2021. године

уклоњено са огласне табле 14. окт 2021.

Јефимија д.о.о.,-ТВ Јефимија, Крушевац 05-636/21-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 28. септембра 2021. године објављује Решење број 08-636/21-3 од 27.08.2021. године ПМУ Јефимија д.о.о.,-ТВ Јефимија, Крушевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 14.10.2021. године

уклоњено са огласне табле 14. окт 2021.

М о.д.-Радио Фокус плус 101,7, Врање 05-698/21-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 28. септембра 2021. године објављује решење број 08-698/21-5 од 27.08.2021. године ПМУ М о.д.-Радио Фокус плус 101,7, Врање, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 14.10.2021. године

уклоњено са огласне табле 14. окт 2021.

Јасмина Вагић пр Агенција за аудио-визуелане активности Paradise Films, Смедеревска Паланка-Паприка ТВ 05-1647/21

Регулаторно тело за електронске медије дана 28. септембра 2021. године објављује Налог за доставу документације број 05-1647/21 од 08.09.2021. године ПМУ Јасмина Вагић пр Агенција за аудио-визуелане активности Paradise Films, Смедеревска Паланка-Паприка ТВ, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 14.10.2021. године

уклоњено са огласне табле 01. окт 2021.

Радио Барајево д.о.о.-у принудној ликвидацији, Барајево 05-330/21-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 15. септембра 2021. године објављује Решење о одузимању дозволе број 05-330/21-5 од 21.06.2021. године ПМУ Радио Барајево д.о.о.-у принудној ликвидацији, Барајево-Радио Барајевио 105,9, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 01.10.2021. године

уклоњено са огласне табле 08. сеп 2021.

Богољуб Јанковић 01-1637/20/21-100

Регулаторно тело за електронске медије дана 23. августа 2021. године објављује Одговор на приговор број 01-1637/20/21-100 од 16.07.2021. године упућено Богољубу Јанковићу из Београда, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 08.09.2021. године

уклоњено са огласне табле 30. јун 2021.

РТВ М д.о.о., Књажевац-РТВ М КН/195-1252/17/21-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 14. јуна 2021. године објављује Привремено решење о утврђивању висине годишње накнаде број КН/195-1252/17/21-3 од 27.04.2021. године ПМУ РТВ М д.о.о., Књажевац-РТВ М, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 30.06.2021. године

уклоњено са огласне табле 24. јун 2021.

Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац КН/246-1605/17/21-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 08. јуна 2021. године објављује Привремено решење о утврђивању висине годишње накнаде број КН/246-1605/17/21-4 од 20.05.2021. године ПМУ Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац-ТВ Канал 9, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 24.06.2021. године

Back to top