Навигација

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
"Службени гласник Републике Србије", бр.18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


уклоњено са огласне табле 13. јан 2020.

Информативно јавно предузеће Прешево, Прешево 05-643/16/17-9

Регулаторно тело за електронске медије дана 27.децембра 2019.године објављује Привремено решење Бр: 05-643/16/17-9 ИЈП Прешево, Прешево-Радио Прешево, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 20. нов 2019.

Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац бр. 05-1945/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 05.новембра 2019.године објављује Налог за изјашњење и доставу документације Бр: 05-1945/19 Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац, јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 25. окт 2019.

Amari TV д.о.о. Београд 05-1367/19-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.октобра 2019.године објављује Извод из регистра Бр: 05-1367/19-4 јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 21. окт 2019.

Southern Fest д.о.о. Београд Кр5-6/19-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 03.октобра 2019.године објављује решење Бр: Кр5-6/19-1 јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 30. авг 2019.

РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље бр.05-1286/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.августа 2019.године објављује Налог за доставу уговора 05-1286/19 јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 19. авг 2019.

Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац бр.КН/246-1605/17/19-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 02.августа 2019.године објављује Привремено решење Бр: КН/246-1605/17/19-2 Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 31. мај 2019.

ТВ Метрополис д.о.о. Београд бр.05-819/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 15.маја 2019.године објављује Обавештење Бр: 05-819/19 ТВ Метрополис д.о.о. Београд јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 30. мај 2019.

SGFX Media д.о.о. Лазаревац бр.Лр 92-586/19

Регулаторно тело за електронске медије дана 14.маја 2019.године објављује решење Бр: Лр 95-586/19 SGFX Media д.о.о. Лазаревац јер достављање на други начин није било могуће.

уклоњено са огласне табле 10. мај 2019.

Мегвајер д.о.о. Суботица бр.Лр 314-547/19-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 25.априла 2019.године објављује решење Бр: Лр 314-547/19-2 јер достављање на други начин није било могуће.

Back to top