Навигација

217.редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 217. редовне седнице Савета одржане 10.06.2020. године

 1. Усвајање записника са 216. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане дана 21. маја 2020. године, записника са 379. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане дана 28. маја 2020. године, 380. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане дана 04. јуна 2020. године и 2. хитне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије у 2020. години одржане дана 01. јуна 2020. године;
 2. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима према ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV у вези програмског садржаја емитованог дана 18. априла 2020. године у емисији „Добро јутро, Србијо“ а због повреде члана 50 Закона о електронским медијима и члана 20 Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга;
 3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима према ПМУ Happy TV д.о.о. Београд – Nacionalna Happy TV у вези програмског садржаја емитованог дана 23. априла 2020. године у емисија „Голи живот“ због повреде члана 51. Закона о електронским медијима и члана 27. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга;
 4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијма према ПМУ Kopernikus cable network, d.o.o., Ниш – ТВ К::CN 1 због повреде члана 9 став 4. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга (емисије „Добро јутро са Ђуком“, „На крају дана са Ђуком“ и „На вези са Ђуком);
 5. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе ПМУ РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9 пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима;
 6. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу програма „Јавни медијски сервис Радио-телевизија Србије – Начин испуњавања законских и програмских обавеза – извештај за период 1. јануар - 31. децембар 2019. године“, уз присуство представника ЈМС РТС;
 7. Разматрање извештаја Службе на надзор и анализу програма „Јавни медијски сервис Радио-телевизија Војводине – Начин испуњавања законских и програмских обавеза – извештај за период 1. јануар - 31. децембар 2019. године“ уз присуство представника ЈМС РТВ;
 8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о програмском садржају емитованом дана 12. маја 2020. године у емисији „Добро јутро Србијо“ у времену од 09:00:00 до 10:30:00 у програму ПМУ Happy TV д.о.о. Београд – Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
 9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају ПМУ Радио-телевизија Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац огласни програм од 20.00.00-20.10.00, у периоду од 28.2.- 04.3.2020. године и доношење одлуке;
 10. Разматрање захтева и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ПМУ Удружење грађана Форум Жена Пријепоља, Пријепоље – ТВ Форум, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима
 11. Разматрање захтева и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ПМУ Филм клуб д.о.о., Београд – Филм клуб, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 12. Разматрање и одлучивање по захтеву ПМУ Београдска надбискупија, Београд – Радио Марија Ниш 102,7 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;
 13. Разматрање захтева Shoppster д.о.о. Београд – Shoppster о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 14. Разматрање и одлучивање по службеној дужности, у поступку исправке решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/393-407/20-1 од 12. марта 2020. године, којим је ПМУ „HD-WIN“ д.о.о., Београд – Арена Спорт утврђена висина накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге;
 15. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Dexy World TV д.о.о., Београд – Dexy World TV;
 16. Извештај поводом иницијативе чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије за унапређење ефикасности и видљивости рада Савета;
 17. Давање мишљења на Предлог акционог плана за спровођење Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2020 - 2021. године;
 18. Разматрање извештај о надзору пружалаца медијских услуга током предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе – шести пресек (период 30.05.2020.-05.06.2020 године) и доношење одлуке;
 19. Разно;

Записник са 217. редовне седнице

Back to top