Навигација

233.редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 233. редовне седнице Савета одржане 28.12.2021. године

 1. Усвајање дневног реда;
 2. Усвајање Записника са 232. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 22. октобра 2021. године; Записника са 406. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 01. новембра 2021. године; Записника са 407. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 18. новембра 2021. године; Записника са 408. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 06. децембра 2021. године, Записника са 3. хитне седнице одржане у 2021. години дана 15. децембра 2021. године;
 3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима покренутим против ПМУ Pink Media Group д.о о., Београд – ТВ Пинк у вези са емисијом „Тема дана“ емитованом 29.11.2021. године од 15:55 до 17:15 часова;
 4. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима покренутим против ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV, због програмског садржаја емитованог у емисији „После ручка“ од 18.08.2021. године, од 15 до 17:30 часова и доношење одлуке;
 5. Разматрање пријаве Покрет Опре Рома Србија, Нови Сад поднете против ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва због емисије „150 минута“ емитоване дана 26.11.2021. године и доношење одлуке;
 6. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) за месец новембар 2021. године и доношење одлуке;
 7. Представка Бироа за друштвена истраживања поднете против председнице Савета Оливере Зекић због кршења Кодекса понашања чланова Савета Регулаторног тела за електорнске медије и доношење одлуке;05-2052/21
 8. Разматрање Извештаја Правне службе о свим подносиоцима пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса за зону покривања Рр 20 (Сомбор, Апатин) и доношење одлуке;
 9. Утврђивање Листе подносилаца пријаве на Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса, објављеног у „Сл. гласнику РС“, број 80/21, дана 13.08.2021. године чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року;
 10. Разматрање и доношење одлуке о промени власничке структуре ПМУ Мега д.о.о., Инђија – Радио Мега ИН 89,2
 11. Разматрање захтевa ПМУ Alpe System д.о.о., Београд – Радио Флеш 96,5, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе и доношење одлуке;
 12. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Информативно пропагандни центар Кула д.о.о., Кула;
 13. Разматрање захтева ПМУ East Star Group д.о.о., Књажевац – TV Knjaževacinfo о покретању поступка престанка важења дозволе К29-2 од 21.10.2011. године за пружање медијске услуге пре истека времена на које је издата и доношење одлуке;
 14. Разматрање захтева Ekobiz д.о.о., Сечањ – BIZ за упис у Регистар медијских услуга (радио) 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 15. Разматрање захтева Општине Кучево о расписивању јавног конкурса за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија на подручју Општине Кучево и доношење одлуке;
 16. Разматрање и доношење одлуке о укидању решења Савета, број KН/378-978/21-1 од 28.05.2021. године ПМУ Medic Invest д.о.о., Београд – Здравље ТВ, у складу са чланом 37. Закона о електронским медијима;
 17. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Инсајдер продукција д.о.о., Београд – Инсајдер ТВ канал;
 18. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena Premium 1;
 19. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena Premium 2;
 20. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena Premium 3;
 21. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena Sport 6;
 22. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena Sport 7;
 23. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Arena Sport 8;
 24. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Una World д.о.о., Нови Београд – Una;
 25. Разматрање извештаја Финансијске службе о подношењу предлога за извршење на основу извршне исправе против Fajterco д.о.о., Београд – Fajterco (F1)-kabаl и доношење одлуке;
 26. Разматрање предлога Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама у Регулаторном телу за електронске медије и доношење одлуке;
 27. Разматрање предлога Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем у Регулаторном телу за електронске медије и доношење одлуке;
 28. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Чачак д.о.о., Чачак – Радио Чачак 103,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 29. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Nova Showtime д.о.о., Зајечар – Радио Нова 90,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 30. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Апатин д.о.о., Апатин – ТВ Апатин-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 31. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Голија д.о.о., Ивањица – ТВ Голија-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 32. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Голија д.о.о., Ивањица – ТВ Голија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 33. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 34. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Студио Б д.о.о., Београд – ТВ Студио Б због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 35. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Зона Плус д.о.о., Ниш – Зона Плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 36. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Медвеђа д.о.о., Медвеђа – Радио Медвеђа 96,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 37. Разно.

Записник са 233. редовне седнице

Back to top