Навигација

Саопштење о локалним изборима за одборнике Скупштине града Београда и одборнике скупштина општина Аранђеловац и Бор

Објављивањем акта надлежног органа власти о расписивању избора за одборнике Скупштине града Београда и одборнике Скупштине општина Аранђеловац и Бор („Службени гласник РС” бр.4/2018), отпочела је предизборна кампања на коју се примењују одредбе Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/2014 и 6/2016-др. закон), Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање („Службени гласник РС“ бр.55/15) и Закона о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС“ бр 83/2014), а на основу којих, ради унапређења начина рада пружалаца медијских услуга и водећи рачуна о околностима насталим након окончања поступка приватизације медија и процеса дигитализације, Регулаторно тело за електронске медије објављује следеће:

С А О П Ш Т Е Њ Е

  • Пружаоци медијских услуга дужни су да се придржавају члана 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), који прописује да „грађани имају право да преко средстава јавног информисања буду равноправно, благовремено, истинито, непристрасно и потпуно обавештени о изборној кампањи подносилаца изборних листа и кандидатима с изборних листа, као и о другим догађајима значајним за изборе“, те да су пружаоци медијских услуга дужни „да у изборној кампањи обезбеде равноправност, благовременост, истинитост, непристрасност и потпуност у обавештавању о свим подносиоцима изборних листа и кандидатима с тих листа, као и о другим догађајима значајним за изборе“,
  • Јавни медијски сервиси су обавезни да емитују предизборни програм (информисање о предизборним активностима подносилаца изборних листа и кандидата, њиховом представљању или политичком оглашавању) за изборе расписане за општине и градове у свему према одредбама члана 7. става 1. тачке 8) Закона о јавним медијским сервисима да „бесплатно и једнако представљају политичке странке, коалиције и кандидате који имају потврђене изборне листе за републичке, покрајинске или локалне изборе, у време предизборне кампање“,
  • Комерцијални пружаоци медијских услуга који имају националну покривеност (територија Републике Србије) могу да емитују предизборни програм, али су дужни да се придржавају одредби члана 47. Закона о електронским медијима и одредби Правилника,
  • Пружаоци медијских услуга који имају дозволу за терестричко емитовање, чија зона покривања обухвата подручје за које су расписани избори, могу да емитују предизборни програм, али су дужни да се придржавају одредби члана 47. Закона о електронским медијима и одредби Правилника,
  • Пружаоци медијских услуга који имају дозволу за терестричко емитовање, чија зона покривања не обухвата подручје за које су избори расписани, не могу емитовати предизборни програм, али могу на општи начин, у својим програмским садржајима који имају информативни карактер, да информишу јавност о предизборним актиностима, о току и резултатима избора или изборним радњама,
  • Пружаоци медијских услуга који имају дозволу на захтев (кабл, ИПТВ, сателит), могу да емитују предизборни програм за подручје за које су расписани локални избори, ако су закључили уговор са оператором електронске комуникационе мреже који обавља или је овлашћен да обавља електронску комуникациону услугу дистрибуције медијских садржаја на подручју за које су расписани локални избори, уз обавезу поштовања одредби који важе за комерцијалне пружаоце медијских услуга (члан 47. Закона и одредби Правилника),
  • Пружаоци медијских услуга из других држава, а којима се гарантује слобода пријема и реемитовања медијских услуга, морају се се придржавати одредби члана 46. и 47. Закона о електронским медијима,
  • Пружаоци медијских услуга који у свом програмском елаборату нису предвидели да ће емитовати вести и програме актуелности у својим програмским садржајима, већ емитују специјализоване медијске услуге које у целини обухватају истоврсне програмске садржаје, не могу емитовати предизборни програм, али могу емитовати политичко оглашавање, осим ако је реч о пружаоцу медијске услуге чији је програм специјализован за садржаје намењене деци, односно малолетницима.
Back to top