Навигација

Јавни конкурси за 2022. годину

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког  аналогног преноса на подручју региона - Град Београд

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона – Град Београд (Службени гласник РС број 90/22 од 12. августа 2022. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 11.окотбар 2022. године


Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала (Службени гласник РС број 90/22 од 12. августа 2022. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 11. октобар 2022. године


Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за подручје целе Републике Србије

Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за подручје целе Републике Србије (Службени гласник РС број 90/22 од 12. августа 2022. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 11. октобар 2022. године

Back to top