Навигација

Јавни конкурси за 2023. годину

Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала

Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала (Службени гласник РС број 6/2023 од 27.01.2023. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 28. марта 2023. године

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса са алотмента Авала, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року


Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког  аналогног преноса на подручју региона - Град Београд

Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона – Град Београд (Службени гласник РС број 6/2023 од 27.01.2023. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 28. марта 2023. године

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге радија путем терестричког  аналогног преноса на подручју региона - Град Београд, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року


Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса на локалном подручју - Блаце и Кучево

Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса на локланом подручју - Блаце и Кучево (Службени гласник РС број 6/2023 од 27.01.2023. године)

Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 28. марта 2023. године

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса на локалном подручју - Блаце и Кучево, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Back to top